Foto: Henry Højtbjerg, Bygherrerådgiver LinearCM

Hvordan skabes en optimal byggeproces? Mit svar kan lyde for simpelt – vi skal bare lære at spille sammen fra første boldkast, og gå efter et fælles mål. Men hvordan gør vi så det i praksis?

Det kræver en gentænkning af byggeriets strukturer og snitflader og en reorganisering af de eksisterende kompetencer til konkret værdi for byggeriet, en ændring jeg har set effekten af.

Lad mig uddybe med fodboldholdet som metafor.

Hvem leder holdet?

For at vinde kampen har holdet brug for en træner og en strategi, hver enkelte spiller med hver sine talenter og særlige positioner og roller på banen. Det bedste resultat opstår ud fra den forudbestemte strategi og når hele holdet på bedste vis komplementerer hinanden og spiller sammen – med stor præcision og respekt for træneren og hver enkelt spillers talenter. For selvom hver spiller har sine unikke kompetencer, lykkedes projektet ikke uden klar ledelse, samspil, kommunikation, åbenhed, lydhørhed og forventningsafstemning.

Et overblik og et helhedssyn

Mit svar var klart – vi skal forbedre samspillet i byggeprocessen. De mange involverede skal lære at spille sammen og tune sig bedre ind på hinanden, frem for at spille solo med individuelle dagsordener. Vi skal kende vores egen rolle, kompetencer og værdi i byggeriets faser – men viden om de øvrige holdspilleres roller og opgaver er mindst lige så afgørende. Dertil kommer viden om, hvordan egne opgaver løses i sammenhæng og bidrager til den samlede leverance. Det kræver overblik og et helhedssyn.

Jeg ser alt for ofte at kampen er tabt bl.a. på grund af interessekonflikter, ringe kommunikation, manglende kompetencer, det forkerte tempo og dårligt og manglende arbejdsmiljø – støj der forstyrrer og forhindrer fremdrift i projektet.

Derfor går vi i Linear CM forrest i udviklingen af nye samarbejder ved at være bygherres sparringspartner. Vores vision er at sætte bygherren i førertrøjen og samle alle involverede parter om at skabe det bedst mulige byggeprojekt ud fra et fælles mål.

Bygherren i førertrøjen

Som træner er forudsætningen at du kan lægge en strategi, har erfaring med de forskellige positioner og tricks og at du har styr på den enkelte spillers fysik og kompetencer. Samme forudsætninger er der til bygherrer. Bygherrer skal vide hvad der kan forlanges af de forskellige parter for at opnå det bedste resultat.

Præcis som træneren, skal bygherren have rollen som leder, strategiker og besidde beslutningskraft. Bygherren skal tilbage i førersædet og have den primære opgave at lede og forene de individuelle parter til en helhed. En succesfuld byggeproces kræver beslutningskraft og fokus på den strategiske sammenhæng. I bund og grund handler det om, at vi skal spille hinanden rigtigt, allerede fra første fløjt. I Linear CM skaber vi samspil mellem projektets mange fagdiscipliner og gør processen overskuelig og håndterbar for bygherrer, at stå i spidsen for.

Hvilke kompetencer har din rådgiver?

Hvis byggeforløbet skal blive vellykket, skal det hele vejen igennem ledes professionelt.

Der skal være styr på en lang række forhold, herunder lovgivningen, tidsplanen, økonomien, kvaliteten, risici, organisering, arbejdsmiljøet mm. Undervejs skal der træffes en lang række valg og man skal vide hvilke valg der bør træffes hvornår, samt hvilke konsekvenser de kan få. Man behøver som bygherre ikke selv at have styr på alle detaljerne, men man skal sikre sig, at andre har styr på det. At være bygherre er en ledelsesopgave.

Mit fokus er at få bygherre til selv at styre ”kampen”. De fleste bygherrerådgivere har en baggrund fra en arkitektvirksomhed eller et rådgivende ingeniørfirma, men mangler entreprenørerfaring – en mangel på erfaring som gør at alle kompetencer på holdet ikke udnyttes optimalt – det kan i min optik betyde nederlag frem for sejr. Derfor er Linear CM’s fokus  primært på bygherrens behov for rettidig viden og risikoafdækning – det skaber et fælles mål på baggrund af overblik og brugbare beslutningsgrundlag.

Tidligere artikelIværksætteri får langt bedre betingelser med en professionel bestyrelse
Næste artikelBelysning med fokus på bæredygtighed og DGNB-byggerier