Fremtidens ressourceeffektive og CO2-reducerede byggeri indeholder sandsynligvis også beton. Betonbranchen arbejder intensivt på at omstille til produktionen med signifikant lavere CO2-aftryk. Men der kan også spares store mængder CO2 ved at reducere betonforbruget i designfasen. Nyt dialoggrundlag for designoptimering af betonkonstruktioner hjælper dette på vej.

De nye klimakrav til byggeriet indført 1. januar 2023 pålægger alle byggematerialeproducenter at omstille deres produktion. I betonbranchen arbejdes der intensivt på at mindske CO2-aftrykket i betonen, som forventes reduceret til det halve i 2030. Men reduktion af CO2 handler ikke om materialevalg alene. Ifølge Bæredygtig Beton initiativet, som Dansk Beton søsatte i 2019, handler det også om at høste gevinster ved at optimere mere nuanceret på konstruktionerne.

“Vi skal høste potentialerne for besparelser af beton- og armering i måden hvorpå, vi designer vores betonbygninger. I dag anvendes i mange tilfælde standardiserede løsninger, som er billige at producere og udføre med dertil hørende overforbrug af beton og armering som konsekvens. Ved at ændre på fastlåste samarbejdsformer og give plads til at finde de optimale løsninger tidligt i et byggeprojekt vil vi kunne accelerere udviklingen af et mere bæredygtigt betonbyggeri,” siger Casper Mathiasen, formand for Dansk Beton og adm. direktør i Unicon.

Rambøll: Et opgør med fortidens byggetraditioner

Dansk Beton tog derfor i midten af 2022 initiativ til en række workshops med fem store rådgivere i Danmark og egne medlemmer med henblik på at skabe et grundlag for designoptimering af betonkonstruktioner. I tillæg hertil foretog man sparring og dialog med bygherrer, entreprenører, leverandører og organisationer for at kvalificere arbejdet til at give mening for hele byggeriets værdikæde. Resultatet af det intensive arbejde blev et dialoggrundlag til byggeriets aktører, som kan anvendes i alle byggeriets faser.

“Med dialoggrundlaget har byggebranchen fået et værktøj, der kan anvendes i arbejdet med at mindske brugen af beton og armering, når man bygger i beton, så vi kan reducere CO2-aftrykket. Vi har brug for en fælles retning, hvor vi hæver bundniveauet i betonbyggeri i Danmark hurtigt og effektivt. Det er en nødvendig transformation – et opgør med fortidens byggetraditioner, der skal sikre en bæredygtig fremtid – og det forudsætter samarbejde på tværs af branchens aktører,” siger Ib Enevoldsen, administrerende direktør i Rambøll Danmark, der har været en del af projektgruppen og derudover medvirker i Bæredygtig Beton initiativet.

Bygherrerne: Et godt hjælpeværktøj

Henrik Bang, direktør i Bygherreforeningen, som har været i dialog med Dansk Beton undervejs i projektet, bakker op og understreger, at byggebranchen skal igennem en nødvendig transformationsfase for at skabe et mere bæredygtigt byggeri.

“Betonkonstruktioner udgør fortsat en stor del af mange projekter, og derfor er det oplagt at støtte dette initiativ for at sikre, at vi som bygherrer tager stilling til alle de muligheder, der er for at reducere klimaaftrykket fra konstruktioner, der opføres i beton – og vel at mærke på en omkostningseffektiv måde. Der skal meget til i omstillingen af betonindustrien, og her vil bygherrerne stille krav til byggeriets øvrige parter, som afbalancerer økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Her kan dialoggrundlaget være et godt hjælpeværktøj til bygherrerne.”

Tidligere artikelEksperimenterende udstilling udforsker fremtidens bæredygtige byggematerialer i krydsfeltet mellem kunst og arkitektur
Næste artikelSLA og ConTech Lab udvikler national metode til kortlægning af bynatur