Projektet ”Udvikling af en national metode til kortlægning af bynatur” skal over det kommende år udvikle en national standard for, hvordan man kan måle og registrere biodiversiteten i det byggede miljø. Initiativtagerne SLA og Con Tech Lab inviterer til bredt samarbejde om projektet.

Over de senere år er biodiversiteten i byggebranchen – eller manglen på samme – kommet på nethinden hos såvel borgere som politikere, private bygherrer og pensionskasser. Udfordringen er imidlertid, at der i dag ikke findes en samlet national metode for hvordan man måler og kortlægger biodiversitet i byen – og dermed heller ikke nogen viden om, hvad status på biodiversiteten i byen er, eller en målsætning for, hvor vi skal hen.

Internationale erfaringer

Dette har de internationalt berømmede danske naturdesignere SLA sammen med ConTech Lab sat sig for at gøre noget ved. Det fortæller Kristine Kjørup Rasmussen, Head of Biodiversity i SLA, der arbejder med naturbaseret design og strategi og med at skabe de bedst mulige steder for liv – alt liv. SLA har sammen med ConTech Lab og en arbejdsgruppe bestående af toneangivende virksomheder og vidensinstitutioner udarbejdet en registreringsmetode, der i løbet af 2023 kommer til at være test i projektet ”Udvikling af en national metode til kortlægning af bynatur”. Arbejdet blev sat i gang i februar og skal løbe frem til september.

”I SLA arbejder vi allerede med en række internationale projekter i blandt andet London, Toronto og Shanghai, og vi kan mærke hvorledes interessen for at gøre en indsats for at vende biodiversitetskrisen er stor i en række af verdens metropoler. Her arbejder vi typisk med begrebet ”Biodiversity Net Gain”, dvs at ethvert byggeprojekt skal efterlade en biodiversitet på sitet, der er bedre, end før projektet gik i gang. Heldigvis kan vi nu også for alvor mærke interessen i Danmark, hvor man har fået øjnene op for bynaturens og byggeriets betydning for biodiversiteten,” uddyber Kristine Kjørup Rasmussen.

EU-taksonomien kræver dokumentation

Byggebranchen står over for et stigende pres for at arbejde med biodiversitet for at beskytte og forbedre økosystemer. Dette omfatter inddragelse af biodiversitetshensyn i design og opførelse af bygninger, infrastruktur og andre udviklingsprojekter. I den nye EU-taksonomiforordning, som trådte i kraft i juli 2021, skal virksomheder oplyse, hvordan deres aktiviteter stemmer overens med EU’s mål for bæredygtig udvikling, herunder dem, der er relateret til biodiversitet.

Det betyder, at virksomheder i byggebranchen nu skal demonstrere, hvordan deres aktiviteter undgår at skade eksisterende områder med værdi for biodiversitet. Det medfører en stigende efterspørgsel fra både kommuner, ejendomsudviklere, boligforeninger og certificeringssystemer på en fælles metode til kortlægning af bynatur og arbejdet med biodiversitet i byen.

”Biodiversitet er for alvor kommet på bordet i EU-taksonomien, Science Based Targets og i C25-rapporter. Dette fokus vokser hastigt i betydning, og der er bred enighed om, at tabet af biodiversitet er en reel trussel mod samfundet generelt. Biodiversitet er dog fortsat et relativt umodent emne i rapporteringssammenhænge, og vi mangler definitioner og standarder på området, der gør det muligt at redegøre for sammenhængene mellem klimaforandringer, biodiversitet og virksomhedernes aktiviteter. I ConTech Lab vil vi hjælpe med at skabe en national metode hertil i et fælles pionerprojekt,” siger Christina Haupt Toft, Netværkschef i ConTech Lab.

Bredt branchesamarbejde om biodiversitet

Projektet ”Udvikling af en national metode til kortlægning af bynatur” er initieret af SLA og ConTech Lab og har både Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Natur 360, WSP, Futurista og Habitats med ombord.

Projektet består af to faser, og i fase 1, som er sat i gang, inviteres alle, der arbejder med naturen i det byggede miljø, til at teste en prototype af kortlægningsmetoden. I fase 2, der afvikles til efteråret, skal de indsamlede data analyseres og målemetoden kvalificeres i samarbejde med Aarhus Universitet. Og SLA og Con Tech Lab ser gerne at så mange som muligt har lyst til at deltage i projektet.

”Hvis vi skal lykkedes med at udvikle en national metode til kortlægning af bynatur, er det afgørende at byggeriets virksomheder engagerer sig i arbejdet. Vi opfordrer derfor alle større offentlige, private eller institutionelle byg- og/eller driftsherrer, rådgivere i byggebranchen eller andre med interesse i emner til at deltage i projektet,” siger Dan Skovgaard Jensen. Innovationskonsulent, ConTech Lab.

Metoden forventes at være klar i starten af 2024 og være med til at danne baggrund for et standardiseret og målrettet arbejde med biodiversitet i byområder fremover. Men allerede fra 1. maj åbner projektet op for en fælles dansk dataindsamling i forbindelse med feltsæsonen.

Tidligere artikelBetonbranchen anbefaler mindre brug af beton
Næste artikelNu skal parkeringshuse bygges i træ