Stigende priser udfordrer totalentreprenørerne af det nye Sjællands Universitetshospital. For at sikre, at der fortsat kan bygges med den nødvendige kvalitet af materialer og arbejdskraft, optager Region Sjælland et lån på 275 millioner kroner efter aftale med Sundhedsministeriet.

Dyrere stål, beton og energi får priserne til at stige rundt omkring på landets byggepladser. Det gælder også sygehusbyggerierne og det nye Sjællands Universitetshospital. Region Sjælland har derfor indgået en aftale med Sundhedsministeriet, hvor regionen har fået tilladelse til at låne penge til at imødekomme udfordringerne.

“Vi er glade for, at der nu er en aftale i stand, så vi kan fortsætte byggeriet af regionens Universitetshospital. Det er ærgerligt, at vi nu for første gang må sige, at vores budget ikke holdt, men markedssituationen er også helt usædvanlig. Vi skal blive ved med at holde fokus på, at vi får den behandlingskapacitet og kvalitet vores borgere har behov for,” siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Region Sjælland tilfører det samlede kvalitetsfondsprojekt 275 millioner kroner. Hovedparten af beløbet skal anvendes til at dække en del af totalentreprenørens ekstraudgifter til materialer og håndtering af leveranceudfordringer på totalentreprisen på de resterende senge – og behandlingsbygninger.

“Udvidelsen af budgettet skyldes ikke ændringer eller fejl i projektet. Der er alene tale om, at de reelle prisstigninger på eksempelvis stål, beton og energi ikke i tilstrækkelig grad er afspejlet i det prisindeks, som entreprenørerne afregnes efter i kontrakten,” siger Helle Gaub, projektdirektør på byggeriet af det nye Sjællands Universitetshospital.

Lån og tid sikrer kvaliteten

Den 19. marts 2023 flyttede de første patienter ind i den først færdiggjorte sengebygning på Sjællands Universitetshospital. Men med de nuværende markedsudfordringer står det nu klart, at afleveringen af de tre øvrige sengebygninger udskydes med 10 måneder fra det planlagte slut oktober 2025 til starten af september 2026.

“I et byggeprojekt styrer vi ved hjælp af tre ting; tid, pris og kvalitet. For at sikre en fortsat høj kvalitet i vores samlede byggeprojekt har vi i Region Sjælland valgt at tilføre mere tid og flere penge. Det er selvfølgelig ærgerligt, at tidsplanen skal ændres igen, men vores hospital skal holde i mange år, og vi kan ikke risikere at få et hospital, som ikke fremtidssikrer Region Sjællands sygehusvæsen,” siger Helle Gaub.

Projektdirektøren understreger, at forsinkelsen udelukkende vedrører senge- og behandlingsbygningerne og ikke de øvrige byggepladser såsom laboratoriebygningen og sterilcentralen.

Byggebranchen er i disse år udsat for ekstraordinære prisstigninger. Det har først og fremmest sin årsag i krigen i Ukraine samt byggebranchens fortsatte udfordringer efter COVID-19. Det medfører lange leveringstider, prisstigninger på materialer og mangel på faglært arbejdskraft.

Tidligere artikelPhoenix Contact fejrer 100-års jubilæum
Næste artikelHver anden konkurs i byggeriet fandt sted i Hovedstaden