Den nye revision af standarden DS/EN 12464-1, der stiller krav til belysning af indendørs arbejdspladser og som indgår i bygningsreglementet BR18, er nu på trapperne. Det medfører en række ændringer, som får betydning for alle, der arbejder med projektering af lys.
Kasper Hillgaard Mühlbach er tiltrådt som seniorkonsulent i Dansk Standard, hvor han bl.a. bliver ansvarlig for kvalitetsledelsessystemstandarderne.
Produktion af cement står for ca. 5 procent af CO₂-udledningen på verdensplan – og betonbranchen sætter derfor et betydeligt klimaaftryk.
En fælles dansk handlingsplan for BIM-standarder er på vej efter fælles opfordring fra bygge- og anlægsbranchens organisationer.
Bygge- og anlægsbranchen står for omkring 40 procent af samfundets ressource- og energiforbrug, og en tredjedel af den samlede danske affaldsmængde stammer fra byggeriet.
Hvordan kommer vi ud over rampen med en grøn omstilling af byggeriet? Den kommende nationale strategi for bæredygtigt byggeri bliver et centralt element i omstillingen og i den samlede danske klimaindsats.
Nye regler gør det fra 1. januar muligt at bruge grøn cement og op til 100 pct. genanvendt beton.
Standarder spiller en væsentlig rolle, når man som rådgiver eller udførende skal efterleve kravene i bygningsreglementet. Det er derfor en god ide at have styr på standarderne.
En række ændringer på afløbsområdet får betydning for entreprenører og rådgivere. Særligt er der fokus på ændring af dimensionering som følge af større regnintensitet.
Bygge- og anlægsbranchen står overfor for store forandringer, når hele branchen skal omstilles til cirkulær økonomi og en kraftig reduceret miljøbelastning. Store dele af branchen peger på, at der er gevinster for den grønne omstilling ved anvendelsen af standarder. Det viser en ny analyse.

SENESTE ARTIKLER