Nye regler gør det fra 1. januar muligt at bruge grøn cement og op til 100 pct. genanvendt beton.
Standarder spiller en væsentlig rolle, når man som rådgiver eller udførende skal efterleve kravene i bygningsreglementet. Det er derfor en god ide at have styr på standarderne.
En række ændringer på afløbsområdet får betydning for entreprenører og rådgivere. Særligt er der fokus på ændring af dimensionering som følge af større regnintensitet.
Bygge- og anlægsbranchen står overfor for store forandringer, når hele branchen skal omstilles til cirkulær økonomi og en kraftig reduceret miljøbelastning. Store dele af branchen peger på, at der er gevinster for den grønne omstilling ved anvendelsen af standarder. Det viser en ny analyse.
Torben Jansen er tiltrådt som økonomidirektør i Dansk Standard, der bl.a. arbejder for at sikre dansk indflydelse på udviklingen af europæiske og internationale standarder.
Reduceret miljøbelastning, øget brug af klimavenlige materialer og større udbredelse af grønne løsninger. Det er blot nogle af gevinsterne for den grønne omstilling ved anvendelsen af standarder, viser en ny analyse blandt knap 600 danske virksomheder.
ISO 9001 har på ingen måde mistet sin berettigelse – den er fortsat et vigtigt strategisk ledelsesværktøj. Det viser en helt ny undersøgelse om ledelsesstandarden.
Dansk Standard og DTU Byg indleder samarbejde, der skal være med til at sætte skub i den cirkulære omstilling i byggeriet.
Med BR18 følger nye lovkrav, der medfører en række ændringer i praksis for de udførende i byggeriet - herunder nye krav til almen kontrol, som skal udføres efter en ny dansk standard, DS 1140. Det er ifølge Dansk Byggeri bydende...
Varmepumper er populære som aldrig før. Og det er godt nyt for den grønne omstilling. Varmepumper kan nemlig spare på energien. En ny standard for elektriske varmepumpeinstallationer skal hjælpe forbrugere med at få det fulde udbytte af deres varmepumper.

SENESTE ARTIKLER