En fælles dansk handlingsplan for BIM-standarder er på vej efter fælles opfordring fra bygge- og anlægsbranchens organisationer. Og det er godt nyt for den grønne omstilling i byggeriet, der i høj grad skal drives af den måde, vi bruger data på.

BIM, Bygnings Informations Modellering, eller mere mundret; digitalisering af byggeriet, er kendt for at give store besparelser for hele byggeriets værdikæde både i kroner og ører og i form af øget produktivitet og tidsbesparelser. Men BIM er langt mere end det – digitalisering og brug af data danner nemlig basis for den grønne omstilling i bygge- og anlægsbranchen.

”BIM og den måde vi bruger data, skal være med til at drive den grønne omstilling i byggeriet. Hvis vi for alvor skal nå i mål med en markant reduktion af CO2-udledningen og optimal genanvendelse af byggematerialer, er der nemlig brug for, at byggeriet i langt højere grad end i dag bliver digitaliseret og datadrevet – også i bygge- og i driftsfasen”, siger Oliver Saltoft, konsulent i Dansk Standard.

Fx er der behov for at kende energiforbruget og CO2-aftrykket og vide hvilket indhold, der er i de enkelte byggematerialer for at kunne lave et bæredygtigt byggeri. Og her spiller de internationale standarder for BIM en væsentlig rolle. De danner nemlig grundlaget for en fælles digital samarbejdsmodelpå tværs af hele byggeriet og hjælper med at tilvejebringe data med henblik på at styrke en cirkulær og grøn omstilling.

Men der er brug for en fælles dansk tilgang til implementering og videreudvikling af BIM-standarder. Derfor har Dansk Standard, som led i arbejdet for en bæredygtig udvikling, og i samarbejde med Molio, igangsat arbejdet med at samle den danske bygge- og anlægsbranche om en fælles dansk handlingsplan for, hvordan vi implementerer BIM-standarderne bedst muligt. Dette sker på opfordring fra alle branchens organisationer med en fælles ambition om en bred implementering af BIM-standarderne.

”Nu går arbejdet for alvor i gang med at få defineret, hvilke data de forskellige aktører i værdikæden har brug for. Det handler om at få klarlagt den danske værdikædes ønsker, og på den baggrund udarbejde en national handlingsplan, der skal være med til at indfri BIM-standardernes potentiale både for de enkelte organisationer og for den samlede bygge- og anlægsbranche”, siger Oliver Saltoft og understreger, at arbejdet bør flettes sammen med arbejdet om et fælles bygnings- og materialepas, der sikrer, at vi har styr på, hvad der bliver bygget ind i bygningerne.

BIM-standarderne bliver en fælles referenceramme i hele Europa

De internationale BIM-standarder er et redskab til at organisere samarbejdet på tværs af byggeriets værdikæde og sikre håndtering af dataudveksling mellem alle parter. Desuden giver standarderne et fælles sprog og fælles begreber, som kan lette kommunikationen og det digitale samarbejde, og de bliver ifølge Oliver en fælles referenceramme i hele den europæiske bygge- og anlægsbranche:

”Standarderne kommer til at præge digitalisering af byggeriet i hele Europa. De udgør kort sagt et fælles europæisk sprog, som man ikke kommer udenom, og det er derfor vigtigt, at den danske bygge- og anlægsbranche kommer godt med ombord”, siger Oliver Saltoft og fortsætter:

”Det er derfor glædeligt, at hele branchen er med i arbejdet om en handlingsplan for, hvilke standarder der skal implementeres og hvordan det bedst gøres, så standarderne bliver konkrete og anvendelige, og så vi sikrer et helt nyt niveau af digitalt samarbejde i det danske byggeri”.

Om de internationale standarder for BIM

Grundlaget for at kunne styrke den grønne omstilling er, at byggeriet fremover bliver mere digitaliseret og datadrevet også i bygge- og i driftsfasen. Derfor er der brug for standarder, der hjælper med at tilvejebringe data med henblik på at styrke den grønne omstilling, fx i forhold til energiforbrug og CO2-aftryk, det indlejrede energiforbrug i byggevarerne, indholdet i de anvendte materialer, muligheder for substitution, osv. Det kan standarderne for BIM hjælpe med at give svar på.

Der er eksempelvis tale om standarder for, hvordan man aftaler, hvem der skal have hvilke data i en byggesag, hvordan man specificerer en dataleverance mellem byggeriets parter eller hvordan produktdata skal specificeres og anvendes i tilbud og i driften. Derudover er der også standarder for fx, hvilket dataformat, man skal anvende internationalt.

Der er 46 internationale standarder på BIM-området, der er udgivet, i gang med at blive udviklet eller stillet forslag om.

De internationale BIM-standarder påvirker i høj grad de nationale, digitale arbejdsmetoder og -processer samt aftalegrundlaget i Danmark.

Tidligere artikelLITE A/S lancerer dansk designet gadelysarmatur med fokus på fleksibilitet og smart city styring.
Næste artikelAbildhauge bliver del af Bang & Beenfeldt