Bygge- og anlægsbranchen står for omkring 40 procent af samfundets ressource- og energiforbrug, og en tredjedel af den samlede danske affaldsmængde stammer fra byggeriet. Derfor er alles øjne rettet mod branchen for at sikre en hurtig og gennemgribende grøn omstilling. Nu har den danske branche sat sig i spidsen for udviklingen af europæiske løsninger til et cirkulært byggeri.

En stor del af reguleringen i byggeriet sker gennem europæiske standarder, der fastlægger krav til funktioner, holdbarhed og dokumentation af byggevarer og byggeri. Dette fokus udvides nu til også at omhandle cirkulær økonomi, idet Dansk Standard efter flere års intenst arbejde har fået igennem, at der nedsættes en komité for cirkulær økonomi i byggeriet på europæisk plan, som skal være dansk ledet. Samtidigt er det nemlig lykkedes Dansk Standard at sikre, at Danmark kommer til at stå i spidsen for arbejdet med fremtidens grønne standarder.

”Hvor der tidligere har været stort fokus på funktionalitet og sikkerhed har vi nu sikret et lige så stort fokus på den grønne omstilling, fordi vi har fået godkendt en dansk ledet europæisk komité med det klare mål at styrke den cirkulære omstilling. Vi har arbejdet på det længe og mødt modstand undervejs, særligt fra nogle af de lande, hvor man endnu ikke er så langt med den grønne omstilling, men også fra lande, der gerne selv ville sidde for bordenden. Det er derfor en stor sejr for Danmark, at vi nu skal drive arbejdet med at udvikle europæiske standarder, der kan fremme den cirkulære omstilling af byggeri og anlæg”, siger Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard med ansvar for byggeriet.

Danske virksomheder får et vigtigt forspring

For den danske byggebranche betyder det, at de nu har mulighed for at forme fremtidens marked og sætte ambitionerne højt for cirkulært byggeri.

”Det er en nødvendighed for væksten og den cirkulære økonomi i byggebranchen, at aktører bredt over byggeriets værdikæde er med til at identificere og standardisere de nødvendige processer, som kan sikre et robust, cirkulært og bæredygtigt byggeri i Danmark og i EU. Målet skal være fællesnævneren imellem de tre, på kort og på lang sigt,” siger Simon Stig-Gylling, fagleder for miljø i DI Dansk Byggeri.

Allerede i dag har en del danske aktører igangsat og gennemført flere cirkulære projekter og dermed indhentet værdifuld viden og erfaring. Ved at tage det med videre i det europæiske standardiseringsarbejde kan Danmark både være med til at fremme den grønne, cirkulære omstilling i resten af Europa og opnå betydelige konkurrencefordele ved at være et skridt foran markedsudviklingen.

”Standarder kan styrke byggebranchens udvikling dels ved at give de danske virksomheder et forspring ved at skalere de gode danske løsninger til resten af Europa. Dels ved at give redskaber, der kan skabe tillid og troværdighed i markedet bl.a. ved dokumentation af klimaeffekterne, uddyber Anne Holm Sjøberg.”

Dette kan Lene Espersen, administrerende direktør i Danske Arkitektvirksomheder, nikke genkendende til:

”Danske virksomheder og organisationer har lagt et kæmpe arbejde i at drive udviklingen af byggeriet i retning af cirkulær økonomi. Ikke mindst arkitekterne har vist vejen mod genbrug og upcycling af materialer, så vi på sigt kan få alle ressourcer nyttiggjort igen og igen. Nu rykker vi fra pionerindsats til mainstream, og skal skalere de gode løsninger. Med standardiseringsarbejdet får vi en struktur, så mange flere kan komme med, og pionererne kan udnytte den opbyggede viden på internationale markeder. Nu viser vi, at det rykker, når Danmark er foregangsland i den grønne omstilling”, siger Lene Espersen.

Noget af det første som danske aktører i bygge- og anlægsbranchen ønsker at starte med, er udviklingen af en standard for materialepas. Det skal understøtte mulighederne for at genbruge byggematerialer, idet man dermed kan få styr på, hvad de enkelte materialer indeholder, og hvordan de er blevet behandlet. Derudover er der tanker om standarder for fx selektiv nedrivning, take back-ordninger og øget ressourceeffektivitet.

Om fremtidens fælles europæiske standarder for cirkulær økonomi i byggeriet

Dansk Standards skal lede og drive en ny europæisk komité, der skal udvikle fremtidens standarder inden for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren i samarbejde med både den danske og europæiske bygge- og anlægsbranche.

Danske projekter og initiativer spilles ind i det europæiske arbejde med udviklingen af fælles standarder, der kommer til at forme fremtidens marked.

Arbejdet begynder i starten af det nye år, hvor Dansk Standard afholder kickoff møde 14. januar. Her kan alle, der gerne vil påvirke fremtidens marked og de kommende standarder være med.

Tidligere artikelAjos tager med glæde sin egen medicin
Næste artikelNy serviceleder til Intego i København