Foto: PR // Outline Plus’ koordinatorer Lars Bech og Jette Marie Madsen

Hele 90 borgere var i 2019 i gennem jobtræningskonceptet Outline Plus, hvor vinduesproducenten Outline, i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune hjælper borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet med enten at komme videre i jobforløb og/eller udvikle deres sociale kompetencer. En tredjedel af borgerne var unge mellem 18 og 30 år, som indtil nu har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Tal fra Danmarks Statistik viser at langtidsledigheden i Danmark i øjeblikket på blot 0,6 procent af den samlede arbejdsstyrke, hvilket er utroligt lavt niveau. Helt lige så positivt ser det dog ikke ud for unge mellem 16 og 29 år, hvor samme tal ligger på 1,1 procent. Selvom det stadig er et ganske lavt niveau, er andelen steget en smule over de senere år.  

Samme tendens gør sig gældende i Vesthimmerlands Kommune. Her er 0,7 procent af den samlede arbejdsstyrke langtidsledige, mens andelen ligger på 1,1 procent hos de unge. Derfor foretager man sig her forskellige tiltag i kommunen for dels at reducere den generelle ledighed yderligere og dels at nedbringe antallet af langtidsledige unge. 

Eksempelvis hjælper Vesthimmerlands Kommune i tæt samarbejde med Outline Vinduer hvert år borgere med at komme tættere på arbejdsmarkedet via vinduesproducentens afdeling, Outline Plus. Afdelingen har til formål at afprøve og opkvalificere en gruppe af borgere, som eksempelvis er på kontanthjælp, sygedagpenge eller modtager integrationsydelse. I løbet af 2019 var hele 90 lokale borgere igennem forløbet. Heraf var en tredjedel unge mellem 18 og 30 år. 

Ledighed er særligt et problem i forhold til den yngre aldersgruppe, da det kan være sværere at finde tilbage til arbejdsmarkedet igen på grund af den manglende erfaring. Vi har derfor brug for stærke samarbejder mellem kommune og private virksomheder, som eksempelvis Outline Vinduer, hvor borgerne kan få praktisk erfaring og afklaring i forhold til deres jobsituation, forklarer Lone Lollesgaard, der er uddannelses- og arbejdsmarkedschef i Vesthimmerlands Kommune.

35 af de 90 borgere fik afklaring i forhold til arbejdsevne eller evne i forhold til anden indsats. Syv borgere blev hos Outline, hvor de enten fik tilbudt et job i en tidsbegrænset periode eller gennemgik et uddannelsesforløb, og udover dette fik to borgere jobs hos andre virksomheder. Resten er enten stadig aktive i afdelingen, sygemeldt eller stoppet af anden årsag.

Vi har at gøre med en meget sårbar gruppe mennesker, der alle har deres udfordringer at kæmpe med. Derfor ser vi det også i høj grad som en succes, at flere opnår enten ansættelse eller afklaring i forhold til et videre forløb, da alternativet for langt de flestes vedkommende er fortsat arbejdsløshed, forklarer Lone Lollesgaard.

Samarbejde mellem det offentlige og private
Man er hos Outline stolt over virksomhedens afdeling og mener at dett tætte og stærke samarbejde mellem kommune og virksomhed er hemmeligheden bag succesen, fortæller direktør hos Outline Vinduer, Jens Sørensen:

Det glæder os, at så stor en del af dem, som har været igennem vores afdeling, er blevet hjulpet videre i deres arbejdsliv – enten i form af job, uddannelse eller afklaring. Det er berigende at være med til at gøre en forskel for nogen, som står i en vanskelig arbejdsmæssig situation, og det skyldes blandt andet et godt samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, fortæller han og fortsætter:

Det gør nemlig, at vi er i stand til at løfte opgaven. De yder et stort og vigtigt stykke arbejde i forhold til at formidle kontakten mellem borgeren og os, og derudover er de også uundværlige i forbindelse med afklaringen.

Tidligere artikelRambøll præsenterer fremtidens fleksible familieboliger
Næste artikelByggefelt i Høje Taastrup C bliver investeret i af lokalt ansigt