Foto: Skive College og KPK Døre og Vinduer // Produktion

Skive College etablerede for to år siden i samarbejde med blandt andre KPK Døre og Vinduer en ny branchespecifik uddannelseslinje på produktionsassistentuddannelsen. Linjen skulle imødekomme behovet for at opkvalificere vinduesindustriens ufaglærte medarbejdere. Nu er andet hold af elever blevet færdige på uddannelsen, og både Skive College og vinduesproducenterne ser et stort potentiale i de vinduesfaglærte produktionsassistenter. 

I begyndelsen af 2017 blev Skive College, tidligere Skrive Tekniske Skole, kontaktet af KPK Døre og Vinduer med et forslag om en ny, vinduestonet linje på produktionsassistentuddannelsen. Linjen skulle være med til at sikre, at en større del af den ufaglærte arbejdskraft i vinduesindustrien bliver opkvalificeret, og efter to år er andet hold netop blevet færdige med uddannelsen, som i høj grad har gjort indtryk på vinduesproducenterne:

“Tanken med linjen var, at den skulle skræddersyes til dør- og vinduesindustrien, så læringsudbyttet i højere grad matcher opgaverne, de beskæftiger sig med, og hvor alle således er ligeligt interesserede i og fokuserede på emner som montage, overfladebehandling og samleprocesser, som passer fint ind i de kompetencemål, der ligger for produktionsassistentuddannelsen”, fortæller uddannelsesleder på Skive College, Kelvin Jensen, og fortsætter:

“Og det har vist sig at være en rigtig stor succes. Vi får nemlig fortsat forespørgsler fra virksomheder, som byder ind med interesserede kandidater til forløbet, mens vi også løbende har fået tilbagemeldinger fra vinduesproducenterne, der har haft folk igennem uddannelsen. De oplever, at de nyuddannede medarbejdere i højere grad har fået mange af de kvalifikationer, som efterspørges i en moderne vinduesproduktion, og en større helhedsforståelse af virksomheden og forretningen”. 

I dag er der i alt 19 færdiguddannede vinduesfaglærte produktionsassistenter med det første hold, som blev færdige i 2018 samt holdet, der netop har afsluttet forløbet. Derudover er syv personer fortsat under uddannelse, mens knap ti personer begynder til januar. Heraf kommer flere af eleverne fra KPK Døre og Vinduer, som selv de ser stor værdi i de nye muligheder for at uddanne den ufaglærte del af medarbejderstaben:

“Det er vigtigt, at vi altid arbejder på at løfte vores kompetencer blandt andet ved at uddanne maskinsnedkere, og med den nye linje er det blevet nemmere også at opkvalificere den ufaglærte del af staben. Det er en stor fordel, da det er med til at fremtidssikre vores virksomhed”, forklarer produktionschef hos KPK Døre og Vinduer, Jacob Berg Nielsen, og fortsætter:

“For mange ufaglærte kan det nemlig være en stor mundfuld at gå i gang med en fireårig uddannelse, som eksempelvis maskinsnedkeruddannelsen. Her er produktionsassistentsuddannelsen med fokus på døre og vinduer et rigtig godt alternativ, som allerede nu har været med til at opkvalificere flere af vores medarbejdere.”

Udover produktionsassistenter uddanner Skive College også KPK Døre og Vinduers maskinsnedkere, og i alt har KPK 10 til 11 lærlinge i produktionen, hvoraf knap en håndfuld af dem er maskinsnedkerlærlinge og de øvrige produktionsassistenter.

“Vi har altid prioriteret uddannelse og lærlinge højt, da det er et fælles ansvar at sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Samtidig er vores beliggenhed på Mors et af de områder, hvor det ikke altid er let at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og derfor kræver det også en ekstra indsats fra egen side”, påpeger Jacob Berg Nielsen afslutningsvist. 

Produktionsassistentuddannelsen med fokus på døre og vinduer varer to år og svarer til første del af den fulde maskinsnedkeruddannelse. Den giver derfor merit, hvis man senere ønsker at læse videre, men det er ikke et krav for at blive ansat hos vinduesproducenterne.

Tidligere artikelPFA køber bæredygtige flerbrugerkontorer i Aarhus med investering
Næste artikelNy teknologi: Kortlægning af veje revolutioneres af Mobile Mapping