Foto: PR // Med Mobile Mapping kan opmåling af en 11 kilometer lang dobbeltsporet vejstrækning, der traditionelt ville have taget to mand mellem 25 og 30 dage at udføre, nu klares på en formiddag.

Teknologien Mobile Mapping og nøjagtigheden af denne er nu så høj, at kommuner og ingeniører kan bruge data til at projektere nye infrastrukturprojekter, samt at vedligeholde veje. Teknologien giver et digitalt overblik og gør det nemt at optage præcise mål direkte fra skærmen.

Landinspektørfirmaet LE34’s biler kan nu opleves køre rundt og måle op med teknologien Mobile Mappin, akkurat ligesom det kendes fra Google Street View-bilen, der kører rundt på vejene og fotograferer. 

Traditionelt ville opmåling af en 11 kilometer lang dobbeltsporet vejstrækning, have taget to mand mellem 25 og 30 dage at udføre, men nu kan dette klares på en formiddag af én mand væbnet med state-of-the-art teknologi.

– Jeg er netop ved at opmåle en dobbeltsporet vejstrækning på 11 kilometer – altså godt 20 kilometer vej – nær Nykøbing Falster, hvor vejen skal udvides. Outputtet bliver en punktsky og 360 graders billeder af strækningen, og selv når jeg kører med 80 kilometer i timen, er dataenes nøjagtighed rigeligt god til, at vejarbejdet kan projekteres på baggrund af dem, forklarer Anders Møller, der er landinspektør og forretningschef for teknisk måling hos LE34.

En håndsrækning til kommunale budgetter

I august 2018 gav hver anden teknik- og miljøudvalgsformand i en rundspørge foretaget af nyhedsmagasinet Danske Kommuner, til kende, at der ikke bliver sat penge nok af til vedligeholdelsen af vejområdet i deres kommune. Derfor kan kan Mobile Mapping-teknologien ifølge LE34, være en kærkommen hjælp til den økonomiske udfordring, kommunerne har.

– På en typisk kortlægnings- eller opmålingsopgave, er totalomkostningerne reduceret til en fjerdedel med Mobile Mapping, siger Anders Møller.

En anden fordel er, at den 3D-model, LE34 udarbejder, giver kommunerne mulighed for til hente præcis de informationer og mål, som der til et konkret nyt projekt er brug for. Dette er uanset om opmålingen af vejene oprindeligt er blevet gennemført til et andet projekt.

– Fordi dataindsamlingen foregår så hurtigt, giver det mening at måle projekteringsrundlag for eksempelvis 10 vedtagne anlægsprojekter på én gang i stedet for at bestille 10 separate opmålinger. Når vi slår projekterne sammen, bliver besparelsen for alvor til at føle på. Og ved pludseligt opståede behov er det bare at åbne 3D-programmet og zoome ind på den relevante vej og lave opmålingen direkte på skærmen, forklarer Anders Møller.

Landinspektørfirmaet har siden marts 2018 testet og arbejdet med udstyret, blandt andet på en række statslige infrastrukturprojekter og er nu med Mobile Mapping i fuld gang med at opmåle en række kommunale veje med.

Tidligere artikelMere opkvalificering af ufaglærte i vinduesindustrien
Næste artikelFugt- og skimmelsvamp er stadig en udfordring for byggebranchen