AART etablerede som den første arkitektvirksomhed i Skandinavien i 2018 et effektteam dedikeret til at dokumentere arkitekturens sociale og økonomiske effekter. Nu går AART skridtet videre, i et samarbejde med Aalborg Universitet og Københavns Universitet. For med et nyt erhvervs-ph.d.-projekt skal effekten af arkitektur nu forskes i af arkitektvirksomheden. Det er ambitionen at besvare et af arkitekturens helt store spørgsmål, fortæller Torben Skovbjerg Larsen, partner og CEO i AART.

Vi kender alle sammenhængen mellem tid, hastighed og afstand. Men hvad er sammenhængen mellem arkitektur, livskvalitet og vækst? Det er et af de helt store spørgsmål i udviklingen af bygninger, som endnu mangler at blive belyst med veldokumenteret viden. Derfor har vi nu indledt et ambitiøst forskningssamarbejde med Aalborg Universitet og Københavns Universitet om at gøre netop det,” fortæller Torben Skovbjerg Larsen, partner og CEO i AART.

Samarbejdet er finansieret af AART og Innovationsfonden og funderet i et erhvervs-ph.d.-projekt med titlen ’Arkitektur som katalysator for social og samfundsøkonomisk værdiskabelse’. Over tre år, vil projektet og har til formål at vurdere arkitektonisk kvalitet, ikke ud fra traditionelle, æstetiske parametre, men ud fra arkitekturens potentiale til at skabe social og samfundsøkonomisk effekt. 

Vil stille arkitektbranchen stærkere
Med forskningssamarbejdet ønsker vi at styrke vores rådgivning, så vi i dialogen med kunder og samarbejdspartnere kan vise de sociale og økonomiske konsekvenser af til- og fravalg af arkitektoniske virkemidler i udviklingen af en bygning. Vi ønsker på den måde at bygge bro mellem design og effekt med det klare sigte at rådgive vores kunder om, hvordan arkitekturen kan bidrage til at skabe størst mulig effekt for dem og det samfund, de er en del af,” fortæller Johanne Mose Entwistle, effektchef hos AART, og tilføjer:

Samtidig ønsker vi at stille arkitektbranchen stærkere. Vi ønsker at vise arkitekturens betydning for at udvikle organisationer og samfund og på den måde give arkitekter stærkere kort på hånden i dialogen med bygherrer i forhold til at sikre en høj, arkitektonisk kvalitet, der skaber de ønskede effekter. Derfor bliver vores forskningsresultater fuldt tilgængelige for branchen.

Johanne Mose Entwistle, vil som chef for AARTs effektteam være hovedvejleder i forskningssamarbejdet, hvor Eszter Sántha, vil udfylde rollen som erhvervs-ph.d.-studerende hos AART og Aalborg Universitet, Institut for arkitektur, design og medieteknologi. Udover dette, vil Marie Frier Hvejsel, lektor på Aalborg Universitets Institut for arkitektur, design og medieteknologi, fungere som hovedvejleder, mens Jette Bredahl Jacobsen, professor på Københavns Universitets Institut for fødevare- og ressourceøkonomi, vil bistå som bi-vejleder.

Tidligere artikelSådan skabes attraktive og klimaresistente byer
Næste artikelMontagen lettes af vindspærre i nyt format