En lang række mellemstore danske kyst- og fjordbyer står i disse år overfor den samme udfordring: Flere flytter til, mens presset på byernes evne til at håndtere følgerne af klimaforandringer som skybrud, stigende vandstande, tørke og hedebølger stiger. En ny rapport fra den rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed Sweco tager problematikken op og diskuterer, hvordan vi kan designe byer, som både er attraktive og sunde – og som kan håndtere konsekvenserne af fremtidens ekstreme klima.

I dag bor halvdelen af ​​verdens befolkning i byer. I 2050 forudser FN, at 2/3 af verdens befolkning vil gøre det. Mens vi endnu ikke ved, om Covid-19 og lignende vira permanent vil udfordre menneskers lyst til at bo tæt i byerne, peger prognoser på, at flere danskere i fremtiden vil flytte til de store og mellemstore danske byer, hvor jobs, byliv og kultur lokker. Dermed står mange danske byer med samme udfordring: øget tilflytning, klimaforandringer og muligvis pandemier vil sætte byerne under pres. Det giver udfordringer, men også muligheder for at designe byer smart og modstandsdygtigt:

Hvis det bliver gjort på den rigtige måde, kan fortætningen i byerne være med til at styrke modstandskraften over for klimaændringer og samtidig forbedre levestandarden, alt imens det understøtter mangfoldige, berigende oplevelser mennesker imellem. Et godt eksempel er vores projekt i Svendborg – Den Blå Kant – hvor vi lige nu gennemfører én af Danmarks største klimasikringsprojekter. Samtidig udvikler vi byens rekreative tilbud og skaber nye muligheder for borgere og besøgende,” fortæller Astrid Kock Grusgaard, som er leder af Sweco Danmarks afdeling for Kyst og Klima. Hun tilføjer:

Mange danske byer – og særligt kyst- og fjordbyer som Vejle, Aabenraa, Køge og Nakskov – står overfor samme udfordring. Men den er ikke uløselig – svaret er en holistisk tilgang til vores byudvikling.

Den bæredygtige bydel anno 2050
Swecos nye rapport, ”Fremtidens bydel: Klimatilpasset design i fortættede urbane områder” viser med et fiktivt, realistisk eksempel, hvordan bæredygtig byudvikling, understøttet af målrettede klimaforanstaltninger, kan tilrettelægges. Eksemplet i rapporten viser, hvordan den tilsyneladende uløselige ligning, hvor antallet af indbyggere stiger med 100%, antallet af arbejdspladser stiger med 100%, og antallet af grønne arealer stiger med 100% kan gå op. Alt sammen på en måde, som sammentænker klimatilpasning og livskvalitet for byens borgere.

I rapporten giver eksperterne konkrete bud på, hvordan fremtidens modstandsdygtige bydel kan udvikles frem mod 2050. De beskriver og illustrerer, hvordan behovet for private områder per beboer og den samlede plads per medarbejder i fremtiden reduceres med 20 % på grund af øget adgang til fællesarealer, mere fleksibel indretning, bedre teknologi og mere mobilitet. Samtidig kan offentlige, grønne byrum, som er mere værdsatte end nogensinde før, udvides gennem redesign, der minimerer pladsen til biler og parkeringspladser.

Rapporten er anden udgivelse i serien af Urban Insight-rapporter fra Sweco om emnet Climate Action. I rapporten fremhæver forfatterne specifikke data, fakta og viden, der er nødvendig for at kunne planlægge og designe fremtidens klimarobuste, sikre og attraktive bymiljøer.

Tidligere artikelNaturlige korkgulve hitter hos Skallerup Seaside Resort
Næste artikelEffekten af arkitektur skal forskes i af AART