Foto // BIM Equity

Med byen som laboratorium

Vejle Kommune har etableret et CityLab – et videnscenter til byplanlægning, arkitektur og dialog, hvor professionelle aktører, der arbejder med byudvikling, såvel som indbyggere kan overvære og medvirke i udviklingen af fremtidens Vejle.

CityLab består af Epiito Studio – også kaldet CAVE (hule) – et 180 graders Virtual Reality Studie, der lader publikum indtræde og interagere i 3D-modeller i størrelsesforholdet 1:1.

Tanken bag etableringen af CityLab er at skabe endnu større værdi ved at udvikle og eksperimentere med og i byens sammenhæng, områder og bygninger. Lisbet Wolters er stadsarkitekt i Vejle og forklarer:

”De nye digitale værktøjer giver mulighed for at gøre arkitektur og byudvikling meget mere tilgængelig for alle, fordi det ikke kræver faglig viden at forstå en 3D-model. Det skaber samtidig større sikkerhed for investeringerne, når vi kan teste nye byggerier og projekter i den digitale bymodel, inden de føres ud i livet.”

Fælles om byudvikling

I Epiito Studio kan byens borgere, interessenter eller projektteams tage et skridt fra gaden direkte ind i fremtidernes Vejle. Fremtidernes fordi CAVE’en også bruges til at simulere forskellige arkitektforslag til fremtidige projekter.

“..Man kunne skifte mellem de forskellige projektforslag, mens man gik rundt i modellen. Dette gav mulighed for at opleve de forskellige forslag på en helt ny måde og ikke mindst give en endnu bedre forståelse..” – Poul-Henrik Oxlund Skræ, Arkitekt, Vejle Kommune.

Epiito Studio adskiller sig i høj grad fra andre VR-løsninger ved at invitere publikum til en fælles oplevelse. Man bevæger sig rundt i modellerne sammen og kan ud fra det samme synspunkt – bogstavelig talt – diskutere, afprøve og udvikle projekterne.

Hidtidig har byggeriets parter primært anvendt VR-løsninger på byggeprojekter. Men der er et kæmpestort og uudnyttet potentiale i at anvende VR til byudviklingsprojekter – både i forhold til transformationen af eksisterende byområder og ligeledes i udviklingen af helt nye. Her er Vejle Kommune foran.

På samme måde som man skaber 1:1 visninger af 3D/BIM bygnings-modeller, er det også muligt at skabe 1:1 visninger af hele by-modeller. At kunne interagere i en 3D-model af en kommende by giver aktørerne unikke muligheder for at udforme, præsentere og tilpasse fremtidens byområder og projekter.

Christoffer Melson er formand for kommunens tekniske udvalg. Efter et besøg i Epiito Studio udtaler han: “Dette vil være et godt redskab, når vi skal forklare, hvordan et fremtidigt projekt vil se ud. Som politikere har vi nu en bedre mulighed for at udforske et nyt projekt, før vi giver det et ja eller nej.”

Hvad skaber ‘den gode by’?

Vejle Kommune er den første kommune i Danmark, der investerer i et CityLab som en del af byplanlægningen – men bymodellen har flere formål. Det er et miljø til blandt andet at eksperimentere med byen og dens klima-robusthed.

“Vi udforsker, hvad der skaber “den gode by”, så vi kan skabe smarte og forbedrende projekter i byen. Dette skaber ligeledes rammerne for “det gode liv”, der kan løse nogle af de samfundsmæssige udfordringer såsom trafikpropper, klimaudfordringer, ensomhed, overvægt osv.” – Lisbet Wolters, Stadsarkitekt, Vejle.

Foto: Teknik & Miljø, Vejle Kommune

Simulering af klimaændringer

Vejle er en kystby, og blandt andet derfor arbejder Teknik & Miljø i Vejle Kommune målrettet med at forberede byen på klimaændringer som f.eks stigende vandstand.

I Epiito Studio er det muligt at simulere forskellige vejrforhold og vandstand. Med en simpel bymodel af Vejle og en ændring i højden af vandstanden, kan der med et enkelt klik laves en simpel illustration af, hvad det vil betyde for dem omkringliggende by med bare en 1,5 meters stigning.

”Han får simpelthen vandstanden i Vejle Å og Fjord til at stige halvanden meter, og pludselig står hovedparten af byen under vand. Det er så livagtigt, at vi næsten kan mærke vandet om fødderne, som vi står der på gulvet i den virtuelle 3D-cave. Jeg får i hvert lyst til at sætte kursen direkte mod kirken, der ligger på en lille bakkeø i byens midte.” – Claus Thorhauge, Techst, Citat fra artikel: ‘3D-computerspil i Vejle giver borgerinddragelse og bedre beslutninger’.

Simuleringen af vandstands-stigningen illustrerer at centrum og den nuværende havn med masser af nye byggerier står “under” vand. En tydelig og let forståelig illustration af hvordan klimaændringer blandt andet kan påvirke Vejle i fremtiden.

CityLab har mange funktioner

Videnscenteret i Vejle sørger for workshops, udstillinger og events og fungerer på mange måder som et eksperimentarie for studerende og en samarbejdspartner til skoler med interesse for blandt andet arkitektur.

Borgerinddragelse er et af elementerne i ideen om at investere i Epiito Studio, men det er lige så afgørende at have en effektiv ramme at invitere politikere og rådgivere med ind i. På den måde kan de se den fremtid, de skal være med til at udvikle og beslutte – uden at skulle afkode tekniske tegninger eller 3D-modeller.

Med Epiito Studio er det muligt at teste, hvordan alt fra bygningshøjder, infrastruktur, tilgængelighed, by-kvaliteter og bæredygtige klimatilpasningstiltag spiller sammen og går op i en højere enhed. Og der er ingen tvivl om at bæredygtig byudvikling bliver et af de centrale elementer i samfundsudviklingen de kommende årtier.

Dansk ophav

CAVE’en er leveret af danske Epiito, der sammen med Økolariet og BIM Equity er med til at udvikle Vejles 3D-studie. Epiito tilbyder særaftale med egen-investering ved etablering af Epiito Studio i kommuner til f.eks. byplanlægning, borgerinddragelse og formidling af byens projekter.

BIM Equity kan levere en digital tvilling af byen i 3D, som dernæst kan bruges i Epiito Studio.

Foruden Vejle Kommune bruger blandt andre Panum Instituttet, Nyt Hospital Nordsjælland, Børneriget og Nyt Aalborg Hospital Epiito Studio til at vurdere kommende byggeri.

Læs mere om Epiito Studio her.

Tidligere artikelVindueskonsulent fylder 60 år
Næste artikelBrødrene Dahl opruster inden for IoT