Learnmark Horsens

Beskrivelse:
Learnmark Horsens er blandt de største uddannelsesinstitutioner i Horsen, som udbyder både 10. klasse, ungdomsuddannelser, samt efter- og videreuddannelse. Learnmark Horsens har 2.300 årselever og beskæftiger 330 medarbejdere. Learnmark Horsens fordeler sig over 3 adresser, med bygninger på samlet 50.000 kvadratmeter.

Learnmark Horsens tilbyder følgende uddannelser:
Step 10
Learnmark Business EUD og EUX
Learnmark Tech og EUX-Tech
Learnmark Gymnasium HHX og HTX
Learnmark efteruddannelse
KUU – Kombineret Ungdomsuddannelse

Learnmark Horsens har en klar vision om at elever og kursister har de kompetencer der skal til for at imødekomme erhvervslivet efter endt uddannelse. Det er både erhvervslivet krav nu og i fremtiden her i Danmark og udlandet. Learnmark Horsens er derfor meget fokuseret på at forbedre og tilpasse undervisningen, således teorien bruges i praksis. Learnmark Horsens har et tæt samarbejde med alt fra det lokale erhvervsliv til større organisationer og uddannelsesinstitutioner i udlandet. Alle disse kan medvirke til at Learnmark Horsens når deres vision.
Selv ønsker Learnmark Horsens en forøgelse af antallet af praktikpladser til erhvervsuddannelserne. Learnmark Horsens har derfor et mål om at der ved gennemførelse af bygge. og anlægsprojekter i den passende størrelse indbygges klausuler, som kan medvirke til at øge antallet af uddannelsesaftaler til erhvervsuddannelserne.

Learnmark Horsens arbejder sammen med både lokale og regionale virksomheder i forbindelse med eksempelvis:
Undervisning på skolen
Virksomhedsbesøg
Projekter, som kan bidrage til inspiration og videndeling for både elever og virksomheder
Erhvervspraktik
Lære- og praktikpladser
Young Enterprise

Kontaktoplysninger:
Learnmark Horsens
Stadionsvej 2
8700 Horsens

Mail: info@learnmark.dk
Tlf.: +45 88 16 36 00

Du finder resten af virksomhedsoversigten her: Oversigt
Du kan derudover se hvilke virksomheder der har medlemskab på byggetidende her og ligeledes læse mere om medlemskabet her.

SENESTE ARTIKLER