I disse dage afslutter Hercules Fundering arbejdet med at bore 355 pæle ned i Kronløbsøens undergrund – den ekstremt hårde Københavnerkalk.

SENESTE ARTIKLER