Som en af kun få producenter er Altro nu blevet medlem hos Green Building Council Denmark. Udover at bidrage til byggeriets indsats for større ressourceeffektivitet ønsker producenten at støtte op om DGNB-certificeringen, der netop gør klimahensyn konkrete, målbare og transparente.  

Stadigt flere bygninger og byområder bliver opført efter den bæredygtige DGNB-standard, som administreres af Green Building Council Denmark – et stort fællesskab for organisationer, der arbejder for at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark. Den voksende tilslutning kan bl.a. forklares med, at DGNB skaber en fælles terminologi for bæredygtighed, som kan bruges på tværs af byggeriets forskellige faggrupper. Ifølge Green Building Council Denmark bidrager en DGNB-certificering overordnet set til 14 ud af FNs 17 Verdensmål. Ordningen appellerer derfor til både private og offentlige bygherrer, der bruger verdensmålene som pejlemærke.

Bakker op om fremtidens byggestandard

Et af de seneste skud på medlemsstammen hos Green Building Council Denmark er Altro, der fremstiller bæredygtige gulvprodukter og leverer to ud af tre sikkerhedsgulve til danske byggerier. Ifølge nordisk salgschef Michael Persson tilslutter Altro sig Green Building Council Denmark for at bakke op om den grønne omstilling og reduceringen af byggeriets klimaaftryk. Et medlemskab er nemlig med til at understrege et engagement omkring fremskyndelsen af den grønne omstilling i nyt såvel som eksisterende byggeri, understreger han:

“I Danmark er det i høj grad DGNB, der har taget føringen, hvad angår bæredygtige certificeringer blandt både de private bygherrer og i det offentlige. Der er således udsigt til, at DGNB kunne blive fremtidens byggestandard i Danmark, og netop derfor er det vigtigt, at vi som producenter bakker op om organisationens indsats for at minimere bygningernes klimamæssige aftryk”, forklarer Michael Persson.

“Qua det stærke fællesskab mellem aktørerne på tværs af byggeriets værdikæde kan vi bedre sætte vores aftryk på branchens bæredygtige dagsorden og bidrage mest muligt til omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Samtidig kan vi som medlem skabe større gennemsigtighed omkring vores indsatser til gavn for kunder og samarbejdspartnere”, fortsætter han.

Seneste hak i det grønne bælte

For Altro er medlemskabet hos Green Building Council Denmark blot det seneste af en række tiltag, der skal bidrage til at understøtte ressource-effektiviteten og reduktionen af spildmaterialer i byggeriet.

For nylig rundede Altro således den milepæl, at virksomhedens globale produktportefølje inden for gulve består af op mod 30 procent genanvendt materiale. Et andet hak i det grønne bælte er det komplette engelske genanvendelsessystem til sikkerhedsgulve, Recofloor, Altro som opfinder af sikkerhedsgulve investerede i.

I praksis betyder dette, at der i hele produktion arbejdes med principperne for cirkulær økonomi. Resultatet er en affaldsprocent på nul, hvor spildmaterialerne enten genanvendes i fremstillingen af nye produkter eller genbruges til produktion af energi via Altros affaldshåndteringspartner. Samtlige gulve kan genanvendes 100 procent før installationen, og virksomheden øger løbende procentdelen af genbrugsmateriale i produktionen og genanvender mere end 500 tons gulvmateriale om året.

Vi opererer i dag inden for cirkulære økonomiske principper i vores gulvproduktion. Derfor genanvender vi så meget som muligt inden for retningslinjerne af en kredsløbsmodel, hvor materialerne får nyt liv i form af nye materialer og produkter. På den måde var medlemskabet hos Green Building Council et naturligt skridt i retningen mod større ressourceeffektivitet, som hele byggeriet gradvist er i færd med at arbejde sig hen imod“. 

Tidligere artikelInvestering i gas skal sikre markant CO2-reduktion hos Aalborg Portland
Næste artikelUnidrain hædrer branchens bedste med talentlegat