Foto: Fællesrummet på ca. 100 kvm. er skabt ved at åbne tre pavilloner og indsætte skjulte afstivninger i vægge og lofter.

På Bertha Von Suttners Vej i København har Ajos a/s sammen med en arkitekt skabt en midlertidig og flytbar skole med overdækket atriumgård.

Københavns Kommune har oplevet et stigende befolkningstal siden 1995, og kommunen vokser med omkring 10.000 personer om året. Det giver et vedholdende pres på behovet for yderligere skoler og institutionspladser.

Gennem flere år har Ajos leveret flytbare skolebyggerier i form af sine moderne pavillonløsninger til Københavns Kommune og andre kommuner landet over, og i slutningen af juni fik Københavns Kommune overdraget nøglerne til en nyopført skole på Bertha Von Suttners Vej.

Projektet er fordelt på to separate bygninger. Selve skolebygningen består af 40 pavilloner opført i to etager, mens den anden bygning, som rummer SFO og klub, er skabt af 16 pavilloner, ligeledes i to etager“, forklarer Maike Mygent, projektleder i Ajos a/s.

Hver pavillon rummer 33 kvm, hvilket giver et samlet indendørsareal på godt 1.800 kvm. Skolen består af to bygninger, der står parallelt med hinanden, og de to gavle er lukkede med glasfacader, hvorved der opstår et stort atrium.

Atriumgården er monteret med ovenlysvinduer, der bæres af rå limtræsstolper. Sammen med de hvidmalede akustikplader på vægge og lofter samt komfort-ventilation, har vi sikret et godt og lyst arbejds- og opholdsmiljø“, siger Maike Mygent.

Den første pavillon blev monteret i starten af marts i år, og hele projektet stod færdigt til overdragelse til kommunen som aftalt i uge 26. Herefter har skolen haft god tid til at indrette sig inden skolestart efter sommerferien.

Københavns Kommune og arkitekten kom til os med et ønske om at få et stort rum på ca. 100 kvm som et fællesrum i skolen. Det har vi løst ved at åbne tre pavilloner fuldstændigt og så lave ekstra skjulte afstivninger i vægge og lofter. Vi har også etableret ekstra køkkener og toiletter på hver etage i begge bygninger, stålbordplader med vask i de to natur/teknik-lokaler samt i alt ni ladeskabe til skolens og SFO’ens iPads“, siger Maike Mygent.

Der er som standard vandbåren gulvvarme i alle rum, og de tilsluttede luft-til-vand varmepumper står i terrænet inddækket med facadeplader, så de matcher pavillonernes ydre udseende.

Elever og forældre kan derfor glæde sig over den nye skole, som fuldt ud efterlever kravene til et moderne byggeri, forklarer Carsten Bøgesø, afdelingschef for pavilloner i Ajos.

Vi leverer hvert år mange pavillonløsninger til skoler, kontorfaciliteter, genhusning og meget andet. Skolebyggerier rummer typisk 1.000-3.000 kvm., hvor vi er involveret i hele processen. Kommunerne kan komme ud for, at de relativt sent kender det reelle behov for kvalificerede skolefaciliteter, og det behov kan vi løse hurtigt med færdigbyggede moderne pavillonløsninger“, siger han.

Københavns Kommune er blot en af mange kommuner, hvor vi i løbet af de seneste 2-3 år har opført et stort antal skoler, specialskoler og institutioner. Efterspørgslen er fortsat stigende, og især bæredygtige løsninger, som vi repræsenterer, er i fokus. Både kommuner og de større virksomheder stiller allerede nu krav om bæredygtige løsninger, og det vil kun blive forstærket i de kommende år“, sige Carsten Bøgesø.

Ajos’ er vant til at samarbejde med alle kundetyper fordelt over hele Danmark, og den erfaring spiller en rolle, når de skal rådgive og vejlede kunderne i mål.

I dette tilfælde har Københavns Kommune en arkitekt tilknyttet, hvor vi også stiller vores viden og erfaring til rådighed for parterne. De spørger os til råds, og i samarbejde får vi skabt nogle spændende løsninger. Her er det også vores funktion som rådgiver at gøre det realiserbart og holde det indenfor budgettet. Atriumgården på Bertha Von Suttners Vej er blot endnu et eksempel på, at vi gerne udfører specielle løsninger“, siger Carsten Bøgesø.

Vi kan generelt levere high-end pavillonløsninger, der ligner og fungerer som en sammenhængende bygning med lækre materialer, og som opfylder nøjagtig samme krav og er i mindst lige så god kvalitet som et traditionelt byggeri. Er pladsen begrænset, kan vi opstille i op til tre etager med indbygget elevator, uden at gå på kompromis med byggeriets funktion“, fastslår Carsten Bøgesø.

Ajos udfører gerne opgaverne i totalentreprise, hvilket gør det lettere for kunden på alle områder. Ifølge Carsten Bøgesø er det Ajos’ erfaring, at de fleste kunder foretrækker, at alle opgaver ligger hos én entreprenør, så de ikke skal kommunikere med flere parter.

Tidligere artikelKlimasikring og rekreativt område ved Randers skal skabes af Jakobsen & Blindkilde
Næste artikelBuilding Green inviterer store danske navne til jubilæumsprogram