Fremtiden byder på større regnmængder, hyppigere skybrud og højere vandstand i Gudenåen. Ved Vorup i Randers løses den udfordring med et spændende klimaprojekt i Storkeengen, som samtidig bliver et rekreativt område tæt på byen.

Vandmiljø Randers og Randers Kommune har valgt NCC-firmaet Jakobsen & Blindkilde, der er specialister i naturprojekter og -genopretning, til at løfte opgaven. De skal sammen med ingeniørfirmaet Orbicon-WSP og C.F. Møller Architects og Geo som underrådgivere føre planerne for naturområdet Storkeengen ud i virkeligheden. Byggeriet starter primo september og forventes afsluttet i 2023.

”Vi står med et meget ambitiøst projekt, som vi er stolte af at være udvalgt til at gennemføre. Netop naturprojekter og spildevandstekniske løsninger er vores spidskompetencer, og vi har mange års erfaring fra en lang række tidligere opgaver,” siger Lasse Hvam, produktionschef hos Jakobsen & Blindkilde.

Håndtering af skybrud og stigende vandstand

Klimaprojektet skal både håndtere udfordringen med større vandmængder og skabe et spændende rekreativt område tæt på byens centrum. Storkeengen omdannes til at kunne håndtere skybrud og stigende vandstand i Gudenåen, og når man nu er i gang, gør man samtidig området til et rekreativt område, der giver nemmere adgang til Gudenådeltaet.

Randers Kommune har allerede arbejdet med separatkloakering som en del af klimatilpasningen, men byens lavest liggende områder kræver en ekstra indsats. Storkeengen er et af de områder.

En inspiration for fremtidige løsninger

”Vi ser frem til at begynde realiseringen af dette visionære projekt sammen med Jakobsen & Blindkilde og se de tanker, som er skabt sammen med Randers Kommune, Vandmiljø Randers og Orbicon-WSP blive til virkelighed. Vores ambition er, at projektet i vision og realisering vil være til inspiration for fremtidige løsninger, der kombinerer klimasikring og byudvikling til glæde for byens borgere og klimaet. Det, tror vi på, er muligt, da vi har oplevet stor international opmærksomhed om dette projekt,” fortæller Lasse Vilstrup Palm, chef for C.F. Møller Architects afdeling for Landscape & Urbanism.

Bydelen Vorup ved Storkeengen har i mange år været udfordret af ekstrem regn og stigende vandstand i Gudenåen. Almindeligt regnvand fra tage, parkeringspladser og veje i Vorup skal føres i ledninger under jorden, mens skybrudsveje anlægges i forbindelse med eksisterende veje til at lede voldsom regn væk fra beboelseskvarteret og ned til Storkeengen.

I Storkeengen opsamles en del af vandet i et rensebassin, hvor det renses, inden det lukkes ud i Gudenåen. Som en del af arbejdet skal der etableres et rensebassin, rørgennemføringer og et stormflodsdige med pumpestation.

”Vi tager i virkeligheden fat på hele klimasikringen af Randers by med projektet på Storkeengen. Vi har været med fra startfasen, og det er et spændende projekt ingeniørteknisk også i lyset af de udfordringer, vi kan forvente os med store vandmængder i fremtiden,” siger Allan Bo Mikkelsen, der er senior projektleder hos ingeniørvirksomheden Orbicon-WSP.

Nyt dige højvands- og skybrudssikrer Storkeengen

De eksisterende diger bliver suppleret af et nyt 270 meter langt sikringsdige. Diget skal primært højvands- og skybrudssikre Storkeengen og det bebyggede område syd for Storkeengen.

”Vand udgør på flere fronter en trussel i Vorup. Klimatilpasningsprojektet, Storkeengen, vender truslen fra skybrudsvand fra et skrånende terræn, stigende vandstande og stormflod til en mulighed ved at gøre vandet til et attraktivt element i en grøn byudvikling,” siger Peter Christensen, direktør i Vandmiljø Randers A/S.

Nye stier giver bedre adgang til Gudenåen

For borgerne etableres der nye stier ved engen, som giver bedre adgang til Gudenåen og engområdet og ind til Randers Centrum. Samtidig laves der vadesteder for kreaturer, så engen fortsat kan afgræsses. Storkeengen, som er på 83 hektar, er dermed tværfagligt med elementer af natur, klimasikring, regnvandshåndtering, byudvikling og infrastruktur.

”Det er rigtigt dejligt, at vi nu får taget fat på klimaprojektet Storkeengen. Det bliver en fantastisk løsning for byen. Vi får både styr på de store vandmængder nu og i fremtiden, og så får vi bedre adgang til naturen langs Gudenåen, som jeg håber, borgerne vil nyde og få stor glæde af,” siger Nels Markussen, Plan, By og Naturchef i Randers Kommune.

Projektet starter op i september 2020 og afsluttes 2022. Projektets samlede kontraktsum er ca. 23 mio. kr. og udføres i forretningsenheden NCC Building Nordics.

Tidligere artikelDer banes vej for træbyggeri i stor skala gennem nyt Lalandia-feriecenter
Næste artikelAjos leverer endnu et nyt skolebyggeri udført i pavilloner