Aalborg Portland forpligter sig til et CO2-reduktionsmål på 30 procent frem mod 2030, med deres ”Roadmap for bæredygtig cementproduktion i Danmark” og vil med de rette rammevilkår kunne blive CO2-neutral. Samtidig viser planen, hvordan Aalborg Portland derudover bidrager positivt til den grønne omstilling for andre sektorer.

Cement er – som den vigtigste bestanddel i beton – verdens mest anvendte byggemateriale og et uomgængeligt materiale til byggeri og infrastruktur. Imidlertid er cementproduktion energiintensivt og udleder store mængder CO2, og derfor har Aalborg Portland en særlig forpligtigelse til at bidrage til opfyldelse af regeringens klimamål.

Aalborg Portland har som Danmarks eneste cementproducent arbejdet i årtier med bæredygtighed og har foretaget milliardstore investeringer i grøn produktion. Nutager Aalborg Portland et stort skridt videre og konkretiserer sin egen rolle i den grønne omstilling over de næste 10 år.

I ”Roadmap for bæredygtig cementproduktion i Danmark” forpligter Aalborg Portland sig til et CO2-reduktionsmål på 30 procent frem mod 2030. I 2030 vil det blive til en årlig besparelse på 660.000 tons CO2 sammenlignet med udledningen i dag. Men visionen er endnu mere ambitiøs mod at kunne levere CO2-neutral cement allerede i 2030, og at al cementproduktion i Danmark er CO2-neutral i 2050. Den vision er imidlertid afhængig af en række politiske rammevilkår og beslutninger:

“Vi har sat os et ambitiøst, men realistisk mål med 30 procent CO2-reduktion i 2030, som vi kan nå med de nuværende betingelser. Hvis rammevilkårene og de politiske beslutninger tillader det, kan vi reducere endnu mere frem mod den nationale målsætning om en 70 procent CO2-reduktion i 2030”, siger direktør Michael Lundgaard Thomsen.

Aalborg Portland peger konkret på fire områder, der ikke bare vil lette Aalborg Portlands vej mod en 70 procents reduktion, men som vil gavne hele den grønne omstilling af den energiintensive industri: Adgang til CO2-neutrale brændsler til konkurrencedygtige priser, statslig støtte til CO2-fangst, stimulering af efterspørgslen på bæredygtige løsninger med grønne krav i offentlige udbud og sidst, men ikke mindst, skal man undgå konkurrenceforvridende særafgifter, som fx en national CO2-afgift, for at give økonomisk råderum til investeringer i grøn omstilling.

Men Aalborg Portlands ambitioner stopper dog ikke ved CO2-neutralitet. Fabrikken i Aalborg er allerede i dag blandt verdens mest ressourceeffektive, og det mangeårige arbejde med cirkulære samarbejder i lokalområdet har medført, at den nordjyske hovedstad er hjemsted for en af landets største industrielle symbioser med Aalborg Portland som hovedaktør.

Derfor vil Aalborg Portland i fremtiden kunne gå fra CO2-neutral til CO2-negativ cementproduktion, hvis CO2-udledningerne reduceres med 100 procent, og hvis virksomheden fortsat leverer bæredygtig overskudsvarme til borgerne i Aalborg Kommune, fjernkøling til virksomheder og supersygehus i nærområdet samt nyttiggør restprodukter fra andre industrier som alternative brændsler og råmaterialer i cementproduktionen. Konkret kan overskudsvarme fra fabrikken i Aalborg på sigt opvarme 75.000 husstande i nærområdet, og allerede i dag genanvendes mere end 600.000 tons restprodukter fra andre industrier som alternative brændsler, der erstatter en tilsvarende mængde fossile brændsler.

Aalborg Portland peger desuden på, at CO2 fra sværindustrien kan blive en værdifuld ressource i produktionen af fremtidens grønne brændsler til flyindustrien og den tunge transport.

“Vi er en integreret del af løsningen, når det gælder landets grønne omstilling, og det er vores mangeårige arbejde med cirkulær økonomi et levende bevis på. Vi arbejder konstant på at udvide omfanget af vores industrielle symbioser, og derudover undersøger vi i samarbejde med Aalborg Universitet, hvordan vores CO2 kan anvendes til Power-to-X og produktion af grønne brændsler i fremtiden”, forklarer Michael Lundgaard Thomsen og fortsætter:

“Vores grønne omstilling handler derfor ikke kun om cement og CO2, da vi med vores cirkulære samarbejder kan bidrage aktivt til den grønne omstilling i hele Danmark. Men det er klart, at hvis en så vidtrækkende vision om CO2-negativ cement kan få politisk opbakning, vil Aalborg Portland kunne blive en af de mest bæredygtige cementproducenter i verden, hvilket indebærer et betydeligt eksportpotentiale. Det vil samtidig sikre Danmark en grøn førertrøje inden for et af de mest fundamentale områder i byggeindustrien”.

Aalborg Portland og moderkoncernen Cementir har over de næste tre år allokeret cirka 750 millioner kroner til investeringsprojekter, som skal styrke bæredygtigheden i koncernens fabrikker. En stor del af investeringen styres fra Danmark, der blandt andet er hjemsted for koncernens globale forsknings- og udviklingsafdeling. Afdelingen i Aalborg har været spydspids for koncernens bæredygtige initiativer gennem flere årtier – senest med udviklingen af FutureCEM, der med op til 30 procent lavere CO2-aftryk er verdens mest miljørigtige cement og forventes på markedet senere på året.

Tidligere artikelAmager Centret blomstrer med Danmarks største plantevæg
Næste artikelBørnehave genbruges på ny placering og skrues i jorden