Foto: Fra rejsegildet på 12 fremtidssikrede seniorboliger i ”landsbyen Himmelev Gl. Præstegård” ved Roskilde.

I Himmelev Gl. Præstegård ved Roskilde har der været rejsegilde på 12 seniorboliger, som Dansk Boligbyg opfører i totalentreprise efter et koncept, udarbejdet af bygherren, ”Fonden Boliger for Livet” v/OK-Fonden.

Boligerne indrettes fleksibelt for at kunne passe til borgere i alle livets faser – fra aktiv senior til palliativ patient i plejebolig. Hvis der opstår plejebehov, kan boligen nemt omdannes til plejebolig, ligesom der er taget højde for gode arbejdsforhold og afstandskrav.

I ”landsbyen Himmelev Gl. Præstegård” er der desuden plejecenter med 52 boliger samt 16 seniorboliger. Ved at samle flere typer boliger – et plejehjem og ”Boliger for Livet” til en lille bydel, skaber OK-Fonden nye og anderledes muligheder for fælles aktiviteter og samspil. Kombinationen med senior- og plejeboliger som naboer giver mulighed for, at borgerne kan blive i deres private bolig livet ud, og få hjælp af plejehjemmets medarbejdere hvis/når det bliver nødvendigt.

Fonden Boliger for Livets vision går ud på, at boligen indrettes og serviceres med henblik på at give beboeren den nødvendige støtte og pleje i eget hjem livet igennem. Målet er at flytte omsorgsfunktioner til senior-boligerne, så beboerne ikke behøver at flytte for at få pleje og omsorg – til og med den terminale pleje, der svarer til hospice. Servicefunktionerne gøres fleksible, og tilpasses beboernes voksende behov, efterhånden som alderen gør sig gældende.

De 12 nye seniorboliger er placeret i 6 forskudte og sammenbyggede huse på hver sin side af indkørslen til ”landsbyen”. Hvert hus er i 2 etager med én bolig pr. etage. Husene har forskellige farver, og fremstår som en helhed sammen med de eksisterende seniorboliger og plejecentret.

Alle boliger er 3-værelses med en gennemsnitlig størrelse på 90 m2, hvortil kommer depotrum i kælder. Alle fremstår gennemlyste, og fra alle rum er der gode kig ud mod omgivelserne – man kigger enten ud over den nye ”landsby”, Himmelev Gl. Præstegård, eller ud i naturen.

Beboerne i ”Boliger for Livet” kan bruge plejehjemmets fællesfaciliteter som café og wellness i det daglige. Desuden kan man vælge at bestille og få leveret privat betalte tilkøb som f.eks. mad, rengøring og ledsagelse.

Projektet med et etageareal på 1.090 m2 blev påbegyndt den 17. februar 2020, og afleveres til bygherren, ”Fonden Boliger for Livet” den 1. april 2021. Dansk Boligbyg a/s er totalentreprenør, og samarbejder med tnt arkitekter, Valby og rådgivende ingeniør Oluf Jørgensen A/S, Roskilde.

OK-Fonden arbejder for, at mennesker kan forfølge deres drømme og leve livet, hele livet. Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og tryghed er omdrejningspunktet, uanset livssituation, alder og helbred. Den vision er nu på vej til at blive til virkelighed i nyskabende og eftertragtede byggerier og byområder i Danmark – og altså nu i ”landsbyen Himmelev Gl. Præstegård” ved Roskilde.

Tidligere artikelA. Enggaard Ejendomme A/S konsoliderer sig i nyt regi med ny direktør og nyt navn
Næste artikelNy fabrikschef til Glaseksperten