Foto: DAMIFO A/S // Pressemeddelelse

Et et ejerskifte i 2018 er affaldsvirksomheden Dansk Affald A/S klar til næste vækstfase. Det bliver John Kaldahl, som skal bygge videre på den strategi der er lagt ved at forstærke nuværende synergier og vidensdeling.

Miljøbevidstheden både på hos private forbrugere, men også blandt erhvervsvirksomheder er stigende. Den øget genanvendelse og fokus på klimavenlig udnyttelse af ressourcer har skabt fundamentet for ønsket om en mere professionel håndtering af både byggeaffald og husholdningsaffald.

Branchens frontløbere
Der er to frontløbere i branchen, hvor Damifo A/S siden etableringen i 2014 har haft fokus på håndtering og upcycling af byggeaffald fra blandt andet nedrivningsentreprenører og håndværksvirksomheder. Virksomheden har oplevet et konstant vokseværk og er tidligere på året flyttet i større faciliteter i Hedehusene. 

Tilsvarende er Dansk Affald A/S, som blev stiftet af en række jyske kommuner for nogle år tilbage, med henblik på håndtering af borgernes husholdningsaffald. Efter en årrække med udskiftning i den fælleskommunale ejerkreds var det kun Vojens og Haderslev Kommuner, som gennem interessentskabet Affaldsregion Nord drev anlægget.

Skifte i ejerskab: Fra offentligt til privat
Det kommunale ejerskab har været en begrænsning for udviklingen af Dansk Affald, og særligt i forhold til modtagelse og håndtering af private erhvervsvirksomheders affald. Virksomheden blev derfor sat til salg af de to ejerkommuner og opkøbt i 2018 Damifo. Gennem årene har begge virksomheder gennem egen platform og kundebase skabt et unikt erfarings- og vidensgrundlag over for borgere og virksomheder, ligesom de selv har investeret stort i anlæg og maskiner til at håndtere de enorme mængder, der processes.

Bjørn Stender, direktør for Dansk Affald A/S siden 2011, har under sin ledelse vendt et underskud på knap 18 mio. i 2014  til sorte regnskabstal i det seneste regnskabsår. Med afsæt i nye forventningerne om en stabilisering af de sorte tal, så er virksomheden klar til næste fase af den strategi.

“Det er lykkedes Bjørn både at vende et underskud til overskud i Dansk Affald A/S samtidig med, at han har opbygget et velfungerende og moderne anlæg, der kan løse mange af de udfordringer, som kommuner og virksomheder står med i dag inden for håndtering og sortering af affald – ikke mindst metal, glas og plast”, udtaler adm. direktør John Kaldahl fra ejeren, Damifo A/S.

Vellykket turn-around
Ved ejerskiftet i 2018 blev det aftalt, at Bjørn Stender fortsat skulle besidde direktørstolen i 18 måneder frem til foråret 2020. Dette skæringspunkt er nu ved at være nået og der forberedes et glidende skifte på direktørposten.
“Jeg vil gerne på bestyrelsens og ejerkredsens vegne takke Bjørn for den energi og passion, han har lagt i opgaverne siden ejerskiftet. Jeg er sikker på, at vi snart kommer til at mødes i nye sammenhænge, for Bjørn kan noget inden for affaldshåndtering, ressourceanvendelse og miljø, som er guld værd for de rigtige”, fastslår John Kaldahl.

Et af områderne hvor den nye direktør i Dansk Affald A/S vil have sit fokus er at tiltrække flere erhvervsvirksomheder. Disse kunder skal supplere de store affaldsmængder, som i dag kommer fra en række kommuners borgere i lokalområdet. Erfaringerne fra søstervirksomheden Damifo A/S skal her bringes i spil, ligesom Dansk Affalds kompetencer og erfaringer fra private husholdninger i Jylland skal bruges til at komme i dialog med flere nye kommuner.

“Det har fra starten været en del af strategien for de nye ejere af virksomheden, at der skulle findes synergier. Gennem årene har den tidligere ejerkreds, medarbejderne og vores samarbejdspartnere i fællesskab opbygget en fantastisk virksomhed her i Vojens. Det er derfor med stor stolthed og glæde, at jeg inden længe overdrager rorpinden til John Kaldahl. Ligesom jeg brænder John for den cirkulære økonomi og for at gøre en forskel for klimaet, miljøet og vores fælles ressourcer”, siger Bjørn Stender, der fortsætter i Dansk Affald A/S indtil det glidende lederskifte er på plads i løbet af første kvartal 2020.

     

Tidligere artikelNy testmetode optimerer facadeløsninger
Næste artikelKøge investerer massivt i bygninger og veje