Foto: Teknologisk Institut

Når en facadeproducent dimensionerer fastgørelse til en given facadeløsning, så risikerer producenten at anvende mere materiale end nødvendigt. Ifølge Teknologisk Institut er denne tendens til overdimensionering, fordi man er usikker på bæreevne og vindlastens reelle effekt. Netop dette skal en ny testmetode løse ved at skabe mere sikkerhed allerede i projekteringsfasen.

Arash Ehtesham hos Teknologisk Institut er projektleder på et såkaldt resultatkontraktprojekt, som er  finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Projektets mål har været at udvikle og afprøve en ny testmetode, som skal hjælpe med at bestemme facaders permeabilitet. Om testmetoden forklarer Arash Ehtesham følgende: 

“Formålet med projektet er at udvikle en ny testmetode til bestemmelse af facaders permeabilitet, da en kortlægning af facadeproducenters dimensionering peger på et behov for nye testmetoder netop til permeabilitet. Permeabiliteten kan give konstruktionsingeniøren mere viden om vindens påvirkning af facaden, og kan bruges i forbindelse med beregning af vindlasten allerede i projekteringsfasen”.

Ensretning kan optimerer facadeløsninger
Indtil nu har der ikke været et testprogram, hvor det har været muligt at undersøgelse facader i forhold til vindpåvirkning. Derfor findes der ingen ensretning i de tidligere udførte tests, hvilket er en udfordring for både producenterne og deres kunder. Derfor har Teknologisk Institut udviklet et testprogram, hvor bl.a. aftræksstyrken, permeabiliteten og risiko for klapren kan undersøges.

“I dag tester producenter deres facadeløsninger forskelligt og ikke altid i samme omfang. Ofte tester producenter kun aftræksstyrken af facadesystemet, uden helt at vide, hvor stor vindlastens påvirkning kan blive på facaden. Det resulterer i konservative forudsætninger og overdimensionering.  Et ensrettet testprogram gør det lettere for både producenterne og deres kunder at forholde sig til produktets egenskaber. Ved at gennemføre tests og forundersøgelser, dannes et vidensgrundlag for den aktuelle facadeløsning, som bl.a. kan bruges til at optimere mængden af fastgørelser. Det er en gevinst for både producent, kunde og miljø, da man fx bedre kan undgå overforbrug af materialer”, siger Arash Ehtesham.

Sammenhæng mellem permeabilitet og vindlast
Kendskab til permeabiliteten i facadeløsninger er en forudsætning for at kunne bestemme, hvorvidt den enkelte facadeløsningen er fastgjort sikkert til bagkonstruktionen. Permeabiliteten har betydning for, hvor stor en vindlast facaden vil kunne blive udsat for uden at der opstår skader. Vindlastens størrelse afhænger af en række andre parametre, heriblandt bygningens geografiske placering, bygningens geometri og terrænkategori. På baggrund af bygningens geometri kan der anvendes nogle forudbestemte formfaktorer, angivet i vindnormen, som korrigerer vindlasten for globale og lokale vindeffekter.

“Når permeabiliteten er identificeret, udføres en vindtunneltest, hvor man bestemmer de formfaktorer som gør sig gældende for den aktuelle facade med den fundne permeabilitet. Dermed får man et mere nøjagtigt billede af vindlastens størrelse og virkning på den aktuelle facade. Dette højner kvaliteten og sikkerheden for dokumentationen af facadesystemets fastgørelse til bagkonstruktionen”, slutter Arash Ehtesham.

     

Tidligere artikelByggeriet af BørneRiget får ny senior projektchef
Næste artikelAffaldsvirksomhed i kæmpe vækst