Aalborg Portland har netop indledt et samarbejde med international forsker i bæredygtighed, Juanita Gallego Dávila, som skal understøtte virksomhedens grønne omstilling. Samarbejdet skal blandt andet bidrage til forskning og udvikling inden for CO2-fangst og -lagring – og ikke mindst sikre projektets miljømæssige og økonomiske bæredygtighed.

Aalborg Portland har netop indledt et samarbejde med ph.d.-stipendiat Juanita Gallego Dávila fra Aalborg Universitet. Samarbejdet er kommet i stand via organisationen MADE (Manufacturing Academy of Denmark) og det nye MADE FAST-projekt, der støtter forskning, innovation og uddannelse inden for avanceret produktion via samarbejder mellem virksomheder og forskningsinstitutioner.

Juanita kommer fra Colombia og har mere end fem års erfaring inden for bæredygtighed og miljø. Hun har blandt andet stor erfaring fra en stor industrivirksomhed i Colombia, hvor hun analyserede og koordinerede virksomhedens bæredygtighedstiltag og stod i spidsen for et projekt inden for cirkulær økonomi, hvor brugte batterier blev genanvendt.

I samarbejdet med Aalborg Portland skal hun understøtte virksomhedens grønne omstilling med fokus på udarbejdelsen af business cases og forske i fangst, lagring og anvendelse af CO2.

“Juanita har et utroligt spændende internationalt CV med stor både teoretisk og praktisk erfaring inden for grøn omstilling af industrien. Hendes igangværende ph.d.-stipendiat kan desuden bringes i spil på flere forskellige niveauer og kan bidrage med vigtig viden inden for CO2-fangst og -lagring til hele industrien og miljøforskningen generelt. Det giver hende en helt unik position, som vi hos Aalborg Portland ikke mindst kan få gavn af”, lyder det fra udviklingsdirektør Jesper Sand Damtoft fra Aalborg Portland, der leder Aalborg Portlands forsknings- og udviklingscenter, som Juanita Gallego Dávila nu bliver en del af.

“For at nå vores ambitiøse mål om CO2-reduktion har vi brug for at udvikle både nye metoder og ny teknologi. Det kræver, at vi har den nyeste viden og de stærkeste kompetencer, og her er ansættelsen af bæredygtighedsspecialister som Juanita et vigtigt skridt på vejen”, fortsætter han.

Og netop de ambitiøse mål om at opnå CO2-neutralitet er spændende i forhold til Aalborg Portlands miljømæssige udvikling og potentiale, mener Juanita Gallego Dávila, som vil blive tilknyttet Aalborg Portlands nyligt opstartede CO2 fangst-projekt, GreenCem, der har EUDP-midler og en række partnere i ryggen:

“Aalborg Portland er en spændende virksomhed med et klart defineret mål og et stort bæredygtigt potentiale. Her kan jeg både bringe mine eksisterende erfaringer fra industrien i spil og forsøge at finde frem til nye løsninger, som bygger på den nyeste forskning, i kraft af mit ph.d.-stipendiat”, siger Juanita Gallego Dávila og fortsætter:

“Emner som CO2-fangst og -lagring er i dag forbundet med en masse interessante udfordringer, der bliver spændende at arbejde med, og som er afgørende at løse. Hvordan sikrer man fx, at virksomheden forbliver økonomisk bæredygtig i takt med, at klimabevidste tiltag implementeres? Hvordan sikrer man, at kunderne vil tilvælge grønne løsninger, når de konventionelle stadig er billigere grundet lavere produktionsomkostninger? Og hvordan fanger og lagrer man bedst virksomhedens CO2, og kan vi effektivt udnytte den som en ressource til fx Power-to-X og produktion af grønne brændsler? Det er alt sammen spørgsmål, som jeg glæder mig til at dykke mere ned i”.

På Aalborg Universitet glæder man sig også over projektet og samarbejdet med Aalborg Portland. Det fortæller Arne Remmen, som er Professor ved Institut for Planlægning og forsker i bæredygtighed:

“Vi glæder os over at fortsætte vores gode, mangeårige samarbejde med Aalborg Portland, som vi tidligere har haft flere forskellige ph.d.-samarbejder med, og med fokus på CO2-fangst, -lagring og -udnyttelse får samarbejdet nu en ny dimension. Holdningen er ændret betydeligt de seneste år, da det nu handler om at bevare blandt andet cementproduktion i Danmark frem for at forlænge brugen af kul på kraftvarmeværkerne. Det bliver spændende at se om – og i givet fald hvordan – denne teknologi kan blive både bæredygtig og økonomisk rentabel på samme tid”.

Om ph.d.-stipendiat Juanita Gallego Dávila

Juanita er ph.d.-stipendiat i CO2-fangst, -anvendelse og -lagring og har derudover en bacheloruddannelse som procesingeniør fra et colombiansk universitet samt en kandidatuddannelse i miljøstudier fra universiteter i Aalborg, Barcelona og Aveiro i Portugal. Inden ansættelsen som ph.d.-stipendiat arbejdede hun i to år som videnskabelig assistent ved Aalborg Universitet.

Juanita har i en længere årrække været ansat hos den colombianske industrivirksomhed Tronex, hvor hun som led i en miljøstrategi designede og ledte et projekt med fokus på genbrug af batterier.

Juanita kommer oprindeligt fra Colombia og har boet i Danmark i tre år. Hos Aalborg Portland vil Juanita blive tilknytte GreenCem-projektet, der med støtte fra eksterne partnere og EUDP-midler skal undersøge mulighederne for CO2-fangst og -lagring ved Aalborg Portland.

Tidligere artikelIntego i Odense får ny serviceleder
Næste artikelNyt tema: Se trends i fremtidens svømmebade