Foto: Trine Østergaard Jensen,Teknologisk Institut

Teknologisk Institut opfordrer til at der tages forholdsregler under oprydning efter oversvømmelser. Efter en vandskade kan der nemlig gemme sig sundhedsskadelige bakterier på materialer, hvilket derfor kræver handsker og masker.

De seneste mange måneder har budt på ekstreme mængder regn, hvilket har givet udfordringer med oversvømmelser flere områder i landet. Mange ved at oversvømmede kældre kan medføre udfordringer med skimmelsvamp, hvis oprydning og udtørring af den oversvømmede bygning ikke håndteres korrekt.  

Mindre kendt er det dog, at oversvømmelser også kan give sundhedsskadelig bakterievækst. Derfor råder Teknologisk Institut nu dem som oplever oversvømmelser til at være særligt opmærksomme på bakterievækst, som kan opstå med det samme. 

Eksisterer også i overfladevand
Trine Østergaard Jensen arbejder til dagligt på Teknologisk Institut med netop bakterievækst, hvor hun har gennemført to projekter for Grundejernes Investeringsfond, GI, samt Realdania om netop sundhedsskadelige bakterier. 

– Vi gør opmærksom på den bakterievækst, der kan opstå, fordi det er lige nu, hvor nogle områder er ramt af store nedbørsmængder, at det er vigtigt at være ekstra opmærksom på, om der er bakterier til stede, hvis man bliver ramt af oversvømmelser, siger Trine Østergaard Jensen.

Trine forklarer, at det typisk er i kloakvand, at der findes sundhedsskadelig bakterievækst, men understreger også, at almindeligt overfladevand sagtens kan indeholde de sundhedsskadelige bakterier. Hun oplyser at der særligt er én ting, som man skal være opmærksom på.

– Hvis det lugter, er der god grund til ekstra opmærksomhed. Som bekendt lugter skimmelsvamp ofte – dog typisk efter lidt tid, hvor svampene har haft mulighed for at vokse – men bakterievækst lugter også. Så hvis man synes, at det oversvømmede område har en ubehagelig lugt – eller, at overfladevandet lugter, så kan det være tegn på bakterievækst, og så skal man få gjort noget ved det, for uønsket bakterievækst kan også være sundhedsskadeligt, og man bliver hurtigere syg af bakterier – faktisk helt ned til få timer efter man har været i kontakt med disse, forklarer Trine Østergaard Jensen.

God hygiejne under oprydning vigtig
Teknologisk Institut opfordrer til, at man skal sørger for også at få testet for bakterier, hvis man har mistanke om bakterievækst efter oversvømmelse. Der skal man sørge for passende afrensning og desinfektion af materialeoverflader, som har været opfugtede samt grundig affugtning og tørring af bygning og indbo.

– I forbindelse med projekterne har vi udarbejdet to foldere, hvor man kan finde råd og vejledning, hvis man har været ramt af oversvømmelser. Et af de råd, der går igen, men som mange ikke tænker over, er brug af værnemidler, fx handsker, masker etc., når man rydder op og gør rent efter oversvømmelser. Er der sundhedsskadelige bakterier i det vand, man har fået ind, så er det rigtigt vigtigt at tage det alvorligt og udvise forsigtighed, og her spiller hygiejne i forbindelse med oprydning en stor rolle, slutter Trine Østergaard Jensen.

Hvis man har haft oversvømmelse eller opfugtning – så anbefales det at få testet for både bakterier og skimmelsvampe.

Tidligere artikelSR-Gruppen har stabiliseret og rumlet vejene i 10 år
Næste artikelNy partnerskabsaftale skal sikre flere faglærte unge