Foto: f.v. Søren Grøn, afdelingsformand for 3F Høje-Taastrup, Henrik Mörke-Malmkvist, afdelingsleder Erhvervs- og Praktikcenter på Roskilde Tekniske Skole, Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune, Mads Raaschou, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden, og Vibeke B. Uhrenholt Wiingaard, praktikcenterchef, NEXT Uddannelse København.

Der er massere af jobs til de unge, der vil rette deres interesse mod erhvervsuddannelserne, lover parterne bag den nye aftale, der skal hjælpe med at sikre flere faglærte unge. Dansk Byggeri, NEXT Uddannelse København, Roskilde Tekniske Skole, 3F Høje-Taastrup, Vallensbæk Kommune og Høje-Taastrup Kommune har indgået en ny konsensusaftale, som skal bevirke et øget antal unge søger og fuldfører en  erhvervsuddannelse inden for bygge- og anlægsfagene.

Den pågældende aftale træder i kraft i årene 2020-2022 og vil have et nyt, forstærket og øget fokus på at motivere de unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne. De unge kan altså blive en del af den faglærte arbejdskraft, som bygge- og anlægsbranchen så kraftigt efterspørger.

Tidligere har partnerskabets rammeaftaler primært haft fokus på at hjælpe ledige faglærte i beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen. Men i disse år er der en udpræget mangel på arbejdskraft i branchen, så den nye aftale vil primært fokusere på at uddanne flere faglærte.

3F Høje-Taastrup er af de nye samarbejdspartner i aftalen og skal ifølge med kommunerne hjælpe ledige inden for bygge- og anlægsbranchen ud i beskæftigelse. Kommunerne har samtidig ansvaret for at give elever i folkeskolen – og deres forældre – mere viden om de mange døre, som en erhvervsuddannelse kan åbne for, bl.a. gennem forløb med virksomhederne og virksomhedsbesøg.

Erhvervsuddannelserne er med til at kvalificere de unge og hjælper dem i det praktikplads-opsøgende arbejde. Erhvervsskolerne hjælper således også virksomheder med at finde potentielle elever, når der indgås uddannelsesaftaler.

Dansk Byggeri repræsenterer de mange virksomheder, som kan tilbyde et praktikforløb til unge og altså være med til at sikre, at flere søger og fuldfører en erhvervsuddannelse. Gennem deling af viden og et styrket samarbejde vil parterne i aftalen medvirke til, at et større antal unge vælger erhvervsfaglige uddannelser, at de finder en praktikplads og gennemføre uddannelsen, og at de efterfølgende kommer sikkert og styrket ud på arbejdsmarkedet.

Tidligere artikelBakterier stortrives efter oversvømmelser
Næste artikel25-års jubilæum i Bygma