Målrettet udnyttelse af varmepumpeteknologien kan bidrage til at opfylde Danmarks klimamålsætning. For tredje år i træk har Klimarådets statusrapport udtalt en skarp kritik af regeringens førte klimapolitik. Hockeystaven bliver blot mere og mere stejl, hvis Danmarks 2030-mål skal gå fra målsætning til realitet. Klimarådet konkluderer, at det kræver implementering af ny teknologi, hvis målet skal nås. Imidlertid kan målrettet udnyttelse af den eksisterende energieffektive og grønne varmepumpeteknologi – i individuel opvarmning, i fjernvarmen og ved udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder og institutioner gøre 2030-målsætningen langt mere realistisk.

Varmepumpeteknologien – et klima-, energi- og forsyningsmæssigt “Kinderæg”

Midt i en buldrende klima-, miljø- og energikrise bør politikerne blive mere målrettede omkring at høste de relativt lavthængende frugter, der både umiddelbart her og nu, men også på længere sigt kan skaffe os både uafhængighed af fossile brændstoffer, forsyningssikkerhed og energieffektivitet.

Kommunernes varmeplanlægningsopgave skal udvides til også at omfatte varmepumpeteknologien

Aftalen fra 29. juni 2022 mellem KL og Regeringen har udløst en fremskyndet kommunal planlægning for at konvertere de naturgasforsynede områder til grøn varme inden udgangen af 2022. Kommunerne har sendt 670.000 fjernvarmebreve ud, og over 200.000 ejendomsejere får tilbudt fjernvarme. Mange kan derimod ikke forvente at få fjernvarme, og der er også stor usikkerhed om tidspunktet for, hvornår fjernvarmen reelt kommer hos de fleste. Samtidig er flere projekter sat i bero, da der er skabt stor usikkerhed om, hvorvidt budgetterne kan holde i virkelighedens verden.

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard har sagt, at han vil mødes med KL for at “speede tempoet op og skabe klarhed”.

Ministeren kan skabe mere klarhed og tryghed for borgerne ved nu også at pålægge kommunerne at udvide varmeplanlægningsopgaven til at omfatte de varmepumpeteknologiske muligheder.

Rette varme på rette sted

Det skal ske for at sikre, at Danmarks grønne energiomlægning sker ud fra udgangspunktet “rette varme på rette sted”. Varmepumpeindustrien har derfor også med tilfredshed noteret sig, at Lars Aagaard har slået fast, at fjernvarmen kun skal udrulles de steder, hvor det giver mening. Det skal ske på et oplyst grundlag, så kun de områder, der reelt vil kunne være rentable udlægges som fjernvarmeområder.

Der, hvor det ikke giver mening at udrulle fjernvarmen – samfundsøkonomisk og privatøkonomisk – kan varmepumpeteknologien sikre hurtig grøn omstilling af varmeforsyningen, brugertryghed og forsyningssikkerhed.

Tidligere artikelIngeniør og partner i Reeholm & Bredahl fejrer 40-års jubilæum 
Næste artikelForsker i 1960’ernes arkitektur får Julius Bomholt-prisen