Foto: Krüger og Arkil

For Frederiksberg Forsyning skal Krüger og Arkil i konsortium projektere og opføre et nyt vandværk med blødgøringsanlæg. Vandværket bliver baseret på de nyeste tekniske løsninger, således byen bliver forsynet med drikkevand på en miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde langt inde i fremtiden. Det betyder, at fra 2022 får Frederiksberg ensartet, blødt vand.

For at sikre en tilstrækkelig vandmængde på op mod 785.000 liter i timen, skal det nye vandværk behandle både råvand fra Frederiksberg Forsynings egne boringer samt indkøbt vand fra HOFOR. Der udføres to behandlingslinjer for vandværket , hvor den ene skal rense råvandet fra Frederiksbergs egne boringer og den anden, HOFOR-vandet. Alt vand filtreres og blødgøres. Før alt drikkeklart vand blandes i vandværkets rentvandstanke og desinficeres vil vandet fra Frederiksbergs egne boringer desuden blive iltet og får fjernet miljøfremmende stoffe, inden det udpumpes til forbrugerne.

Et bæredygtigt og fremtidssikret vandværk

Hårdhedsgraden i vandet bliver med blødgøringsanlægget sænket fra 22-30 dh til ca. 10 dh, hvilket i hele byen vil resultere i mindre tilkalkede vandrør og installationer. Vandværket vil derudover forsyne byen med drikkevand på en miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde.

Vandværksprojektet kommer til fulde til at understøtte Frederiksberg Forsynings ønsker om at bidrage til FN’s 17 verdensmål, hvilket glæder Arkil-Krüger. Projektet bidraget konkret direkte til målene om ”Rent vand og Sanitet”, ”Bæredygtig energi”, ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” og ”Klimaindsats”.

Det første højhusvandværk i Danmark

Arbejdet på det nye vandværk går i gang i foråret 2020 og skal bygges på Frederiksberg Forsynings grund på Stæhr Johansens Vej 38. Mens Krüger står for selve proces-anlægget, skal Arkil opføre konstruktioner og råhusbyggeriet på grunden.

”Konsortiet Arkil-Krüger glæder sig meget til at levere dette fremtidssikrede vandværk til Frederiksberg, hvor forsyningssikkerhed og drikkevandssikkerhed er i særklasse. Høj kvalitet og løsninger, der bidrager positivt til FN’s Verdensmål er helt i tråd med vores egne ambitioner”, samstemmer projektdirektør i Arkil A/S, Mads Andreasen og Adm. Direktør i Krüger A/S, Leif Bentsen.”

Tidligere artikelYderligere investering af Geberit i dansk showroom, ekspertise og kundeservice
Næste artikelSikkerheden på arbejdet er et skridt tættere