Nu skal du også lære reglerne omkring at brandsikre fraluftsanlæg, garageanlæg og mekanisk røgudluftning.

Undgå overraskelser

Deltag i et kursus i Commissioning, så får du installationer i byggeriet, der fungerer efter hensigten.
På dette kursus får du trin-for-trin gennemgang af alle aktiviteter og dokumenter i Commissioning-processen til bygninger. Du får indblik i commissioning aktiviteter i alle byggeriets faser helt fra aftaler og kontrakter med alle interessenter til et år inde i driftsfasen.
Det er i dag normalen, at et byggeri er behæftet med hundredvis af fejl og mangler, når det overdrages til bygherren. En situation som naturligvis frustrere mange bygherrer, men paradoksalt nok så forsvinder fagligheden i disse år igennem hele byggeriets værdikæde.
Mød op på Danvak Dagen 2020, hvor du får eksperternes bud på, hvordan du opnår de bedste betingelser for et godt indeklima og et funktionsdygtigt og energioptimeret byggeri.
Lokaler med mangelfuldt indeklima kan give mange gener. Men det optimale indeklima stiller dog store krav til design og dimensionering af ventilationsanlæg.
Undgå unødig frustration med det rette værktøj til styring af projektet fra start til slut, og kom på forkant med fremtidens byggeri.
Et byggeri er omfattende - lige fra kravsspecifikation, projektering, opførelse, aflevering og drift af byggerier i Danmark. Det kræver de rette værktøjer, til at styre det igennem fra start til slut.
Med den store fokus der er på bygningernes indeklima og miljøbelastninger, er det vigtigt, at du kan lave beregninger af det termiske indeklima.
Lær hvordan på Danvaks kursus: Indregulering af vand- og varmeanlæg

SENESTE ARTIKLER