Øget fokus på bæredygtighed i byggeriet medfører skærpede krav til alle dele af branchen. Hos byggematerialekoncernen Cembrit vil man gerne være en del af løsningen på branchens klimaudfordringer, og nu tager man endnu et skridt med nedsættelsen af et ambitiøst bæredygtighedsteam, der skal sætte klima og miljø yderligere på dagsordenen.

Det estimeres, at byggeri og den eksisterende boligmasse tegner sig for næsten 40 procent af verdens samlede CO2-udledning. Derfor er det særligt nødvendigt med bæredygtige løsninger i alle grene af byggeriet, hvor producenter og leverandører i stigende grad arbejder med at minimere branchens klimapåvirkning.

Byggematerialekoncernen Cembrit har gennem flere år arbejdet med miljø og klima. Senest har man nedsat et bæredygtighedsteam, der nu aktivt skal understøtte og videreudvikle bæredygtige løsninger i alt fra produktion og logistik til produktudvikling.

Hos Cembrit og Technical Manager, Sustainability, Claudia Garante anerkender man, at bæredygtighed i byggeriet er en svær disciplin, og derfor kræver det en dedikeret og langvarig indsats at kortlægge og optimere forretningen på området:

– Vi ved, at bæredygtighed er en kompliceret og langsigtet proces, men vi føler et naturligt ansvar for at tage aktiv del i den grønne omstilling af byggeriet. De klimarigtige løsninger skal først og fremmest komme fra byggeriets aktører selv, og med vores nye team, som samarbejder med afdelingerne på tværs af Cembrit, får vi bedre betingelser for at arbejde målrettet med bæredygtighed, fortæller Claudia Garante.

Klimaoptimering i alle afkroge af forretningen
Cembrits nye bæredygtighedsteam er den foreløbige kulmination af flere års arbejde med klimafremmende projekter på tværs af organisationen. Nu er det planen, at eksisterende aktiviteter skal videreudvikles, ligesom nye tiltag skal styrke Cembrits arbejde med bæredygtighed yderligere.

Det fortæller Cembrits COO, Torben Axelsen:

– I de seneste år har vi ændret vores produktionsapparat betragteligt, og vi er lykkedes med at opnå en markant reduktion af både CO2-udledning og spildevand. Men vi er ikke i mål endnu, så vi evaluerer hele tiden vores setup for at finde områder, der kan optimeres yderligere. Eksempelvis indtænker vi, hvordan vi strategisk kan placere lagre tættere på jernbanen, der giver os et grønnere alternativ til vejtransport,

Det er ikke kun på produktions- og logistikområdet, at Cembrits forretning bliver kigget efter i sømmene af det nye bæredygtighedsteam. Fra politisk side er kravene til dokumentation af byggematerialers klimaaftryk blevet skærpet i de seneste år, og det er en udvikling, man hilser velkommen hos Cembrit.

Branchen har nemlig gavn af et større fokus på transparens i materialevalget:

– De stigende krav til dokumentation af byggematerialer kommer i forlængelse af et generelt voksende fokus på klima og miljø i branchen. Det er positivt, fordi gennemsigtighed i materialers CO2- og klimaaftryk kan give alle led i værdikæden bedre muligheder for at tage de rette valg, forklarer Claudia Garante, der uddyber:

– Som en etableret byggematerialeproducent forankret i Norden er det derfor også en selvfølge for os at arbejde ambitiøst med vores produkter, der har en lang produktlevetid med minimal vedligehold, ligesom vi løbende opdaterer vores produktspecifikke miljøvaredeklarationer. Vi arbejder proaktivt med vores produkters og produktions livscyklus analyse (LCA), så Cembrits produkter kan indgå som et grønt og langtidsholdbart alternativ til andre byggematerialer – og udgøre en del af byggeriets grønne transformation, 
siger hun slutteligt.

Tidligere artikelNænsom skuropsætning i følsomt bymiljø
Næste artikelPrisstigninger på byggematerialer må ikke blive en forhindring for bæredygtige valg