Verdensmålene er netop blevet fem år, og de næste ti år er udråbt til handlingens årti – Decade of Action. Handling der batter kræver strategisk fokus. Derfor er Christensen & Co Arkitekter glade for at have oprettet en rådgiverstilling udelukkende fokuseret på verdensmål til Nadia Sander Strange, der er Cand. Mag. Tværkulturelle Studier.

Nadia har gennem de seneste tre år varetaget strategisk kommunikation og arbejdet med verdensmål hos arkitektvirksomheden. Med den nye rådgiverstilling markerer Christensen & Co, at de tager arbejdet med at skabe arkitektur, der bidrager til verdensmålene seriøst: ”Det er et naturligt næste skridt i arbejdet med verdensmålene at have en rådgiver in house. På den måde sikrer vi, at vi er opdateret på den seneste udvikling både i Danmark og internationalt. Sådan kan vi arbejde strategisk med vores designudvikling i arkitekturen for at bidrage til verdensmålene. Nadia har indgående kendskab til vores store erfaring med bæredygtigt byggeri af høj arkitektonisk kvalitet. Derfor kan Nadia fra dag ét facilitere interne processer, ligesom hun kan rådgive andre virksomheder omkring, hvordan verdensmålene kan integreres i praksis”, siger Vibeke Lindblad, arkitekt og CEO hos Christensen & Co.

Med verdensmålene identificerer indsatser
”Med min erfaring og tværfaglige uddannelse arbejder jeg målrettet og systematisk med at identificere relevante indsatser, så både bygherres, arkitekts, ingeniørs og entreprenørs særlige viden kommer i spil og bidrager til bæredygtige løsninger i byggeriet. På den måde skaber vi helhedsorienterede løsninger, hvor arkitekturen bidrager til at indfri verdensmålene”, siger Nadia, som har været ansvarlig for tegnestuens bidrag til den national høring omkring de danske målepunkter for verdensmålene.

Som verdensmålsrådgiver har Nadia nu et styrket fokus på vidensdelingen og kvalificering af, hvordan bæredygtige valg i arkitekturen bidrager til verdensmålene. I 2020 har Nadia allerede haft ansvar for afvikling af workshops om, hvordan Christensen & Co. selv påvirker verdensmålene – både positivt og negativt – og hvordan arkitektoniske løsninger kan styrke positive påvirkninger og minimere negative indvirkninger på målene. For at sikre, at løsninger bliver del af virksomhedens interne designudviklings-processer, er det nu tegnestuens forretningsstrategi, at alle projekter screenes og evalueres i hver fase.

Verdensmålene skal være konkrete
I forhold til virksomhedens egen praksis varetager Nadia Christensen & Cos årlige CSR-aktiviteter og afrapportering til UN Global Compact. Fra 2020 inkluderer dette et CO2-regnskab for virksomhedens aktivitet, som er udarbejdet ud fra Greenhouse Gas Protocols tre scopes for udledning af drivhusgasser. Det systematiske arbejde med klimaregnskabet er oplagt at tage fat på for Christensen & Co.: 

”Nadias arbejde med CO2-regnskab efter internationale standarder kan bruges til at vise, hvordan det systematiske arbejde kan skabe fokus for hvordan man minimere CO2-udledning. Vi ønsker med vores egen praksis at vise, at arbejdet med klimaregnskab kan lade sig gøre på en pragmatisk måde. Vi vil gerne have vores bygherrer til at efterspørge klimaregnskaber. Et klimaregnskab for hvert enkelt byggeri vil nemlig skabe incitament, for at byggeriets aktører i fællesskab kan løfte bæredygtighedsniveauet bredt”, siger Vibeke Lindblad.

Tidligere artikelFrederiksberg Kommune vælger bygherrerådgiver til nyt alment plejecenter
Næste artikelJunget får ny investor