Foto: Teknologisk Institut (På billedet ses Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut).

Teknologisk Institut har testet to innovative metoder til rensning af PCB fra både bygninger og byggeaffald. Metoderne har begge vist sig effektive og der arbejdes derfor nu på at videreudvikle og optimere begge metoder. 

I den danske bygningsmasse er PCB udbredt og stoffet kan potentielt udgøre et problem for indeklimaet. Det hænder at der er så meget PCB i en bygning, at det for brugerne af bygningen udgør en sundhedsmæssig risiko. Desuden opstår der også ved nedrivning af bygninger også et PCB problem, når byggeaffaldet skal behandles.

Teknologisk Institut har i samarbejde med bl.a. Tscherning, DAB og RenoSyd netop gennemført et projekt med støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) under Miljøstyrelsen. Der er i projektet blevet undersøgt to teknologier, der kan fjerne PCB i bygninger og byggeaffald. Projektleder på projektet har været Katrine Hauge Smith, der til dagligt arbejder hos Teknologisk Institut 

– I projektet har vi afprøvet to teknologier. Den ene er termisk behandling af bygningen med elpaneler, som kan fjerne indeklimaproblemer fra bygningen og den anden er mikrobølgebehandling af bygge- og anlægsaffald, der kan fjerne PCB fra affaldet, så det kan genanvendes, forklarer Katrine Hauge Smith.

 Elpaneler giver fleksibilitet til termisk opvarmning

Katrine Hauge Smith ser det fremtidigt som en mulighed at få PCB ud af vores bygninger – både de bygninger vi bor i og ligeledes de bygninger, som skal rives ned. 

– I dag bliver termisk behandling udført ved at opvarme en hel bygning, men vi har undersøgt, om der er potentiale i at bruge mindre og mere fleksible varmekilder i form af elpaneler, så man kan nøjes med at opvarme dele af bygningen. Med elpanelernes fleksibilitet kan man opvarme et rum ad gangen, hvilket betyder, at bygningen kan være i brug under saneringen, og ikke mindst, at hele bygningen ikke skal opvarmes, siger Katrine Hauge Smith.

Det er af projektpartnerne konkluderet, at termisk behandling med elpaneler er en lovende teknologi til at fjerne PCB forurening. Den termiske behandling med elpaneler er pt. kun 10 % mindre omkostningseffektiv end den traditionelle termiske oprensning. Der er dog et stort potentiale i at optimerer teknologien. Dette kræver en optimering af strømforbruget, fx med varmestyring, samt et skinnesystem, som gør elpanelet mobilt.

 Fra udokumenteret affald til genanvendelse

Det er i Danmark et krav, at PCB skal fjernes fra bygninger inden de rives ned. Det ses dog ofte at dette ikke bliver gjort og når først byggeaffaldet er havnet på genbrugspladsen, er det svært at dokumentere renheden, da affaldet kan komme fra mange små kilder.

– I projektet har vi undersøgt anvendelse af mikrobølger til at fjerne PCB, hvilket især har et potentiale for det udokumenterede byggeaffald på genbrugspladsen. Projektet viser, at behandling af PCB forurenet byggeaffald i mikroovnen er en lovende teknologi. Her skal strømforbruget dog også optimeres før teknologien bliver lige så rentabel, både økonomisk og miljømæssigt, som når PCB fjernes fra en bygning. Men der er helt klart et stort potentiale til at rense særligt det ”udokumenterede” affald fra ”de mange små kilder” med denne teknologi. Hvis det lykkes, vil vi kunne sikre, at langt mere byggeaffald er fri for PCB og dermed sende mere af byggeaffaldet til genanvendelse, siger Katrine Hauge Smith og understreger, at det vil give mening, at begge teknologier videreudvikles med fokus på optimering af strømforbrug, som er det aspekt, som den miljømæssige og økonomiske analyse har identificeret som afgørende.

Tidligere artikelAnderledes facadeløsning ved Amager Strand
Næste artikelGener ved hårdt fysisk arbejde på byggepladsen skal afhjælpes af eksoskelet