Foto: Besøg ved Splitkon, Norge, med tagkonstruktion og kranbane af limtræ og CLT.-

På det ordinære skema på DTU er kurset om trækonstruktioner tilbage efter en 5-årig pause. Interessen fra de studerende er meget stor, og allerede nu forventes tilmeldingerne til kurset at blive dobbelt så højt.

Den danske byggebranche er ikke de eneste, som har fået øjnene op for at bygge mere med træ. Trækonstruktioner er også et rigtig varmt emne blandt de studerende på DTU, som fra 2020 igen har mulighed for at komme på kursus i trækonstruktioner i den normale studieperiode. Denne gang bliver det med en ekstern underviser, Finn Larsen, som til daglig arbejder med træ på Teknologisk Institut. Han er selv positivt overrasket over den store interesse for kurset.
“Det er nærmest overvældende. Vi havde forventet 40-60 studerende og allerede nu er der tilmeldt knap 120 studerende til kurset”, siger Finn Larsen.

Kurset er kommet tilbage som fast tilvalgsfag efter det var en succes som sommerkursus, som Finn Larsen selv var med til at starte op i 2016. Dengang kun med 18 studerende det første år der steg til 70 studerende i 2018.

“Dette vidner om, at træ for alvor er kommet på banen hos de unge, som interesserer sig for den grønne omstilling. Mit mål var hele tiden at få kurset tilbage på det ordinære skema, og det er fantastisk, at de studerende tager så godt imod det”, siger Finn Larsen.

Viden om træ i uddannelserne er vigtigt
Det er næppe gået nogens næse forbi, at den grønne omstilling er på dagsorden i bygge- og anlægsbranchen. Med omstillingen følger også fornyet fokus på træ som byggemateriale, og det understreger vigtigheden af, at de unge får muligheden for at lære at bygge rigtigt med træ.

“På Teknologisk Institut oplever vi udfordringer med at bruge træ korrekt i branchen. Det skyldes blandt andet, at der kun har været begrænset undervisning i træ i en længere periode. Ved manglende uddannelse indenfor træbyggeri kan vi risikere tre ting – at man projekterer med materialet uden at have tilstrækkeligt kendskab til materialet og derved indbygges fejl, som kunne være undgået, at træ bliver fravalgt fordi kendskabet til træ er utilstrækkeligt, eller at projektering og udførelse af træbyggeriet hentes ind fra udlandet, uden evner til at vurdere om opgaven løses hensigtsmæssigt og korrekt. Sidstnævnte betyder også, at kompetencen forbliver udenfor landets grænse”, siger Finn Larsen og understreger, at ingen af de tre scenarier er ønskelige.

Finn tilføjer, at ovenstående er med til at gøre kurset endnu mere vigtigt, eftersom det handler om, at vi uddanner byggeriets kommende aktører i at bygge korrekt med træ. Det bliver en afgørende brik i den grønne omstilling og i arbejdet med at nedbringe branchens CO2-udledning.

360 graders opgradering
Kursets formål er at give de studerende en indsigt i anvendelsen af træ som bygningsdel, hermed primært som konstruktiv komponent.

“Trækursets studerende vil blandt andet være bekendt med træets egenskaber, både i forhold til styrke, stivhed, fugt, lastvarighed og brand. De vil også kende til ‘state of the art’ inden for byggeri med træ, herunder muligheder med etagebyggerier i træ. De bør desuden være i stand til at definere varighedsafhængige laster og til at beregne og tegne (projektere) såvel simple, som mere komplekse konstruktioner i konstruktionstræ og limtræ. Både enkelte bygningsdele og samlinger. Kort sagt bør de studerende kunne indgå i et projekteringsteam, der projekterer trækonstruktioner”, siger Finn Larsen og tilføjer:

“De unge er byggeriets fremtid. De har fokus på bæredygtighed, materialevalg og klimaforandringer, på en måde der ikke er set før. Det fokus skal vi understøtte, så vi kan give vores unge mennesker de redskaber og den viden de skal bruge for at skabe en mere bæredygtig fremtid for os alle sammen”, siger Finn Larsen, som også gerne vil opfordre branchen generelt til at efteruddanne sig.

På Teknologisk Institut har de også stort fokus på aktører i den allerede eksisterende byggebranche. Der afholdes kurser om emnet og samtidig med at der arbejdes på at etablere et efteruddannelsesprogram for hele byggeriets værdikæde. Ifølge Finn Larsen kræver den grønne omstilling en opgradering hele vejen rundt.

Tidligere artikelMange rammes stadig af tyveri af værktøj
Næste artikelKollega donerer rask nyre til arbejdskollega