Den vestjyske totalentreprenør og projektudvikler, Gråkjær, kan fejre noget så sjældent som 50 år på markedet takket været tre solide forretningsmæssige ben. Stifteren, John Gråkjær, er kendt for at gøre tingene ordentligt, og han er i fuld gang med at overdrage en stor del af virksomheden til medarbejderne.

Vilje, vedholdenhed og vestjyske værdier. Det er og bliver omdrejningspunktet for virksomheden Gråkjær (totalentreprenør og projektudvikler), som netop nu kan fejre 50-års jubilæum. Man kan ikke sige Gråkjær uden at sige John Gråkjær, som opførte det første nøglefærdige landbrugsbyggeri som 20-årig.

Siden er to forretningsmæssige ben blevet føjet til: erhvervs- og boligbyggeri, og det er foreløbigt blevet til mere end 4.000 byggerier i ind- og udland. Og John Gråkjær er i fuld gang med at generationsskifte virksomheden til medarbejderne, der tilsammen ejer knap halvdelen af Gråkjær-koncernen.

 

En risikofyldt branche

”Det er desværre ikke hver dag, at virksomheder fylder 50 år i entreprenørbranchen. Det er en risikofyldt branche, hvor store beslutninger skal tages, og hvor der er konsekvenser ved alt, hvad vi laver. Det gør til tider ondt. Omdrejningspunktet for vores succes er at have styr på processerne og parathed til omstilling. Derfor er jeg stolt over, at vores virksomhed i dag står solidt på tre ben og kan fejre 50-års jubilæum,” siger John Gråkjær.

Han ser jubilæet som et godt bevis på, at virksomheden har formået ’at flytte fødderne’ i forhold til skiftende markedssituationer i ind- og udland og har holdt fast i vilje, vedholdenhed og vestjyske værdier.

 

Står på tre ben

I forbindelse med generationsskiftet overdrog han sidste år det daglige ledelsesansvar til CEO Henrik Skaarup, som gennem 15 år var chef for koncernens erhvervs- og boligbyggeri. Samtidig blev bestyrelsen styrket.

Om nutidens og fremtidens udfordringer, siger Henrik Skaarup: ”Opskriften hos os på udvikling og fremgang i dag og i morgen handler om den rigtige balance mellem byggeri inden for erhverv, bolig og landbrug. Hvis vi alene havde holdt os til landbrugsbyggeri, så havde vi måske ikke været her i dag, fordi landbruget til tider har haft det rigtigt svært. Og det samme gælder for de to andre forretningsområder – bare på andre tidspunkter. Derfor er det så vigtigt for os at have en bred palette af forretningsområder.”

 

Tendens – fra eje til leje

”Vi følger nøje konjunkturerne og retter ind, når de ændrer sig. Vi oplever aktuelt en stærkt stigende efterspørgsel fra erhvervslivet (specielt fra produktionsvirksomheder) med hensyn til nøglefærdigt byggeri på lejebasis frem for at eje. Vi har aktuelt gang i en række byggerier – fordelt over Danmark. Her står vi både for at finde en velegnet byggegrund, designe projektet i samarbejde med kunden og selvfølgelig opføre byggeriet. Til sidst afleverer vi nøglen til kunden, som langtidslejer ejendommen af os,” siger Henrik Skaarup, som oplever, at en stor del af erhvervslivet finder det attraktivt at leje frem for at være bundet af investeringer i mursten.

 

Også gang i landbrugsbyggeriet

Gråkjær oplever også, at der er godt gang i landbrugsbyggeriet – både i Danmark og Sverige. Her er der efterspørgsel efter de kernekompetencer, som Gråkjær har opbygget gennem generationer i tæt samarbejde med dansk landbrug, som hører til blandt verdens mest effektive. Eksempelvis er der inden for det seneste år afleveret 20 landbrugsbyggerier, herunder 4 i Sverige. Det er især Gråkjærs kompetencer inden for opførelse af grisestalde, som svenskerne efterspørger.

”Når en kunde bygger med os, så er det langt mere end en bygning, der bliver solgt. Vores vigtigste kompetence er den enorme viden om bygninger til erhverv, bolig og landbrug, som vores medarbejdere har opbygget gennem 50 år. En viden, som vi er kendt for at kombinere med styr på processerne,” siger Henrik Skaarup.

Og netop skarpe kompetencer har Gråkjær altid investeret i. Aktuelt investerer virksomheden stort i at være på forkant med de mange nye regler og dokumentationskrav, der er i forhold til at bygge med en langt mere bæredygtig profil end tidligere. Gråkjærs eget miljøcenter hjælper bl.a. med miljøvurderinger og -ansøgninger.

 

Ser positivt på fremtiden

”Vi er klart fortrøstningsfulde med hensyn til fremtiden. Vi ved, at det går op og ned i branchen i takt med konjunkturerne. Imidlertid er vi sikre på, at vores forretningsmodel er stærk, og værdierne er langtidsholdbare. Og med vores dygtige medarbejdere ombord som medejere, så har vi det helt rigtige team for fremtiden,” siger Henrik Skaarup.

Tidligere artikelBiobaserede etagedæk kan give store CO2-besparelser i etageboliger
Næste artikelFlere tusinde kilo flisegrus hentet: Hus- og haveejere trodser inflationen