Foto: Unsplash.com

Den særlige skat på virksomhedernes ejendomme, dækningsafgiften, er enten afskaffet eller sat meget ned i en lang række kommuner landet over i de seneste år. Dog må de københavnske og nordsjællandske virksomheder stadig punge ud, hvilket Dansk Byggeri mener er med til at skabe en usund og unfair konkurrence.

For hver 100 kr., som de danske kommuner opkræver i dækningsafgift hos landets virksomheder, må de københavnske og nordsjællandske virksomheder i 2020 betale de 80 kr. Det er første gang, at skævvridningen er så tydelig. Og udviklingen bliver værre og værre  efterhånden som flere og flere kommuner i resten af Danmark går i den modsatte retning og dermed sætter afgiften ned. Dette er vist gennem en opgørelse, som Dansk Byggeri har lavet på baggrund af data fra Kommunernes Landsforening.

Påvirker konkurrenceevnen
Det er kommunen selv der bestemmer om de vil opkræve dækningsafgiften eller ej. Det betyder at 37 kommuner i år har valgt at bibeholde afgiften, mens hele 61 kommuner ikke opkræver dækningsafgiften.

Den samlede indtægt til de danske kommunekasser fra alene denne afgift ventes at blive 2,25 milliarder kr. i 2020, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år. Men afgiften rammer skævt, og virksomhederne alene i Københavns Kommune betaler 43%. Sammenlignes det med kommunerne i hele Region Hovedstaden, så betaler virksomhederne der knap 1,8 milliarder kr., svarende til 80%. Det er kun Bornholm, Gribskov og Frederikssund kommuner der har afskaffet afgiften helt.

“Dækningsafgiften er en ekstra skat på at drive virksomhed, og den lægger en ekstra omkostning på virksomhederne i de kommuner, der opkræver den. Det går ud over konkurrenceevnen. Der er ingen tvivl om, at vi gerne ser, at alle kommuner afskaffer afgiften helt, og det går da heldigvis også den rigtige vej på landsplan”, siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius.

Flere kommuner sætter fortsat dækningsafgiften ned
6 kommuner har reduceret dækningsafgiften i 2020, heriblandt Egedal, Næstved, Odense, Randers, Fredericia og Vallensbæk. Ringsted Kommune har helt valgt at afskaffe afgiften, mens de fleste kommuner opkræver mere eller mindre det samme som sidste år.

“Det glæder os, at ingen kommuner har hævet dækningsafgiften. Men vi er bekymrede over, at provenuet ikke falder i takt med, at færre kommuner opkræver dækningsafgiften og at flere sætter afgiften ned. Derfor opfordrer vi kommunalbestyrelserne til at indføre et afgiftsstop, så provenuet ikke stiger i kr. og ører. Hvis ejendomsvurderingerne stiger, og kommunen derved vil få flere kroner ind i dækningsafgift, mener vi, at satsen bør sættes ned”, siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, Dansk Byggeri.

Tidligere artikelAffald i byrummet skal ikke brændes – men derimod sorteres
Næste artikelNæsten 500.000 byggemaskiner er koblet på nordjysk teknologi