Foto: PR, Clean Management ApS // Affaldsforbrændingsanlæggene, der på den korte bane er en billigere løsning, er ifølge professor Marianne Thomsen en af hovedårsagerne til, at vi endnu ikke ser affaldssortering på gaderne.

Der er behov for at kommunerne står sammen om at designe affaldssorteringssystemer til det offentlige rum. Det skal vise at Danmark har styr på håndtering af ressourcer i affald, ifølge professor fra Aarhus Universitet.

Miljøstyrelsens vision er ’Danmark uden affald’ – men der er stadig langt til det mål. For i mens borgerne er gode til at sortere affaldet i husholdningen, så ser situationen helt anderledes ud i bybilledet. Der er her ikke et konkret politisk krav til affaldssortering, hvilket derfor medfører at al skrald bliver samlet et sted og kørt på et forbrændingsanlæg. Det betyder at det i stedet for at blive sorteret og genanvendt, ender med at blive brændt. Og ifølge en miljøforsker fra Aarhus Universitet er det en helt bevidst beslutning fra kommunerne.

“Vi har affaldsforbrændingsanlæggene, der på den korte bane er en billigere løsning end at implementere affaldssortering i det offentlige rum. Det er en af hovedårsagerne til, at vi endnu ikke ser nogen affaldssortering på gaderne. Det er økonomien, der bestemmer prioriteringerne, men på den lange bane har vi rent miljømæssigt ikke råd til at lade være med at sortere”, siger Marianne Thomsen, der er professor ved Institut for miljøvidenskab på Aarhus Universitet, og forsætter:

“Det virker skørt, at man som borger skal sortere affald i sit eget hjem og samtidigt glemme alle gode intentioner og vaner for sortering og genanvendelse, når man befinder sig i det offentlige rum, hvor billige løsninger til affaldshåndtering vægtes højere end hensyntagen til miljøet.”

Efterspørgsel på sorteringsløsninger 
Det er ikke kun borgerne, som er klar til at sortere affaldet i byrummet. Det er også virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som efterspørger en aktivt løsninger til sortering af affald. Det fortæller Michael Sørensen, som er direktør i Clean Management, der forhandler affaldsløsninger. På grund af stor en stor efterspørgsel på affaldsløsninger med kildesortering, har virksomheden fundet nye leverandører, der giver dem mulighed for at tilbyde endnu flere løsninger til dette behov.

“Borgerne er klar og har taget kildesortering til sig i husholdningen. Tendensen er også nået til virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der efterspørger nye løsninger, så genanvendelsesprocenten kan blive endnu højere”, siger Michael Sørensen, direktør hos Clean Management.

Virksomhedens nye løsninger til kildesortering er ikke kun målrettet virksomheder, da skraldespandene også er lavet til byrummet, så borgernes affald kan sorteres, når de er på farten. 

Kommunen bør påtage sig klimarollen
Marianne Thomsen mener at kommunerne skal til at tage affaldssortering mere seriøst.
“Det er kommunernes pligt at sørge for sortering i det offentlige rum, og det ville give mening, hvis kommunerne gik sammen om at designe et ensartet sorteringssystem i det private og offentlige rum, hvilket ville give et signal om, at man havde styr på den videre håndtering af ressourcer i affaldstyperne”, siger Marianne Thomsen.

Tidligere artikelLokal sponsor trækker landshold til Mors
Næste artikelSærlig skat rammer københavnske og nordsjællandske virksomheder