Foto: PR // Jens-Peter Saul, CEO i Rambøll Group

Rambøll-koncernen leverede sidste år en solid vækst og cash flow, samt et forbedret driftsresultat. Virksomhed tog derudover et vigtigt strategisk skridt med opkøbet af den verdenskendte arkitektvirksomhed Henning Larsen og skabte dermed den næste platform for deres fortsatte internationale vækst.

Sidste år var endnu et succesfuldt år for Rambøll-koncernen. Omsætningen på 14,2 milliarder kroner er den hidtil højeste, med en stigning på 25% fra 11,4 milliarder kroner året før. Driftsresultatet før afskrivninger på goodwill og kundekontrakter (EBITA) var 762,5 millioner kroner sammenlignet med 597,0 millioner kroner i 2018, hvilket dermed betød en driftsmarginal på 5,4 % sidste år. Driftsmarginalen blev som forventet påvirket af en høj grad af viderefaktureret omsætning med lav margin fra underleverandører på specifikke projekter hos OBG, som Rambøll købte tilbage i januar sidste år. Justeret for den effekt som opkøbet af OBG havde, samt forskellen i antal arbejdsdage og valutakursforskydninger – så var den underliggende driftsmarginal i 2019 0,4 procentpoint højere end 2018.

Rambøll tog sidste år et væsentligt strategisk skridt med deres opkøb af den verdenskendte arkitektvirksomhed Henning Larsen. Med dette skridt ønsker Rambøll og Henning Larsen at styrke rådgivningen for kunderne og levere holistiske, integrerede løsninger, som kan forene arkitektur med teknisk ekspertise. Globalt er omkring 1.500 nye kollegaer kommet til i 2019, og med Henning Larsen og Web Structures (Singapore), som også kom til i starten af 2020, har Rambøll nu godt 16.500 medarbejdere på verdensplan.

Da opkøbet af Henning Larsen og Web Structures er med effekt fra januar 2020, så indgår de ikke i regnskabstallene for 2019:
”Vi leverede et solidt resultat i 2019. Vi havde en stærk vækst i Norden og i USA, hvor vi i sidstnævnte opnåede en vækst på 18 % fra OBG, som vi købte i 2019. Vores globale forretningsenheder for Vand, Transport og Energi voksede også fornuftigt,” siger koncernchef Jens-Peter Saul.

Dertil udtaler Jens-Peter Saul følgende om koncernens driftsresultat:

”Vores driftsresultat (EBITA) er også stærkt, og vi har samtidig formået at drive den strategiske udvikling fremad med hensyn til geografisk tilstedeværelse, vores globale spearhead services, bæredygtighed og digitalisering. USA er nu vores største globale marked og står for 26 % af koncernens omsætning. Vores 17 globale spearhead services som for eksempel højhusbyggeri, havvind og smart mobilitet udvikler sig fortsat positivt med en omsætningsvækst på 15 %. Med hensyn til bæredygtighed understøtter 59 % af omsætningen nu direkte FN’s Verdensmål. Endelig gør vi gode fremskridt på digitalisering gennem vores digitale center i Indien, der har fokus på automatisering.”

Næste vækstfase
Den næste vækstfase i 2020 består i fortsat at udnytte potentialet i de opkøbte virksomheder. Hertil siger Jens-Peter Saul følgende: 

’’Vores fokus i 2020 er at forberede os på den næste vækstfase. Vi vil fortsætte den vellykkede integration af OBG og andre opkøbte virksomheder og udnytte det store potentiale, vi har fået med Henning Larsen om bord. Vi vil også fortsætte transformationen af vores supportfunktioner med henblik på at øge effektiviteten og skalerbarheden i takt med, at virksomheden udvikler sig.”

Tidligere artikelIntegreret designteam vinder projektkonkurrencen om Ny Dybkærskole
Næste artikelRenoveringsmarkedet skal drive bæredygtig omstilling