Foto: Rambøll // Rambøll klar til certificering af statikere

Rambøll er nu akkrediteret til at certificere statikere, som skal sikre opretholdelsen af kvalitet og sikkerhed af bygningskonstruktioner. I januar afholdes informationsmøder for interesserede ansøgere i København og Aarhus. 

Med det nye bygningsreglement, BR18, bliver kontrol af statiske forhold i byggeriet ikke længere en kommunal opgave. Fremover bliver det de certificerede statikeres ansvar at sikre at konstruktionskrav overholdes. 

DANAK, Den Danske Akkrediteringsfond, har akkrediteret Rambøll til at certificere statikere, så fremadrettet kan Certificering Rambøll varetage personcertificering af både statikere og brandrådgivere. 

”Vi ser frem til at certificere statikere og på den måde bidrage til, at hensigterne med det nye bygningsreglement kan efterleves og praktiseres. Vi vil dog ikke certificere vores egne statikere,” siger Sussie Winther Larsen, som er faglig ansvarlig for at udvikle Rambølls forretning for certificering af statikere. 

Certificeringen udføres i henhold til BEK 674 “Bekendtgørelse om certificeringsordninger for tekniske forhold i bygningsreglementet”, hvor det vil være muligt at blive certificeret til konstruktionsklasse 2, konstruktionsklasse 3 & 4 eller til at foretage tredjepartskontrol af statiske forhold alt afhængig af statikerens kvalifikationer og kompetencer. To bedømmere anvendes til alle konstruktionsklasser, også selvom det ikke er et krav ved konstruktionsklasse 2. 

”Det gør vi, fordi vi synes, det er mere retfærdigt og fair over for ansøgerne, da det giver en større sikkerhed i bedømmelsen”, siger Sussie Winther Larsen. 

Rambøll har udarbejdet en guide til at hjælpe ansøgere igennem processen med en brugervenlig vejledning og tjekliste for at sikre, at ansøgere får dokumenteret den viden og de kompetencer, der kræves for den ansøgte klasse. Certificering Rambøll har valgt at fastsætte en prisstruktur med faste priser.

Informationsmøder i januar
I januar afholder Rambøll informationsmøder for interesserede ansøgere i København og Aarhus:

  • den 8. januar kl. 15.00-17.00 hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 KBH S
  • den 9. januar kl. 15.00-17.00 hos Rambøll, Olof Palmes Allé 20, 8200 Aarhus

For tilmelding til informationsmøderne, skriv til statikcertificering@ramboll.dk og oplys, om du deltager i København eller Aarhus.

Tidligere artikelEffektiv brandsikring med nyt gardin fra Door System
Næste artikelAlument ser tilbage på et vækstende 2019 og ser frem til et travlt 2020