Foto: Elma Instruments A/S 

Der er behov for personbeskyttelse i teknikeres arbejde med antenner. Elma Instruments præsenterer nu Elma Fieldsense 2.0 – en avanceret feltstyrkemåler. Den vurderer farligheden af signalet og har alarm, så teknikere kan føle sig sikre. 

Når teknikere arbejder med antenner – med eller nær tele, tv, radio og andre sendere – er den elektromagnetiske sendeeffekt en reel personfare. 

TV og radio antenner er typisk placeret i master, men eksempelvis basestationer til mobilkommunikation placeres ofte også på hustage og andre bygningskonstruktioner, så her skal alle faggrupper være opmærksomme på mulig fare.

Personbeskyttelse ved antenner
Hidtil har små, håndholdte feltstyrkemålere med display været anvendt, hvor hvor montøren skal forholde sig til en værdi, men da påvirkningen af kroppen varierer med frekvensen, er det ikke nemt at tolke resultatet uden avanceret måleudstyr og stor baggrundsviden. 

Nu lancerer Elma Instruments Fieldsense 2.0, som er tænkt som ægte personbeskyttelse frem for et måleinstrument. Instrumentet vil igangsætte en alarm ved farligt niveau, som montøren blot skal reagere på – ikke mere fortolkning og usikkerhed.

Avanceret måling gjort enkelt
Fieldsense 2.0 er en avanceret feltstyrkemåler, som med sin isotropiske antenne er retningsuafhængig og med frekvensvægtning vurderer farligheden af signalet. Instrumentet anvendes som personbeskyttelse – håndholdt, i bæltet, klatreselen eller monteret i liften. Den har én knap, ingen indstillinger, tal eller tolkninger, blot en alarm ved farligt niveau. Fieldsense 2.0 har også faldalarm, så tabes den, eller falder montøren, udsender den en høj, akustisk alarm.

Instrumentet er vandtæt IP64 og leveres med kalibreringscertifikat i beskyttende taske med batterier, håndledsrem og fastgørelsesbeslag til f.eks. bælte eller klatresele.

Fornyet fokus på arbejdsmiljø
Med fortsat mere trådløs kommunikation og direktiver for elektromagnetiske felter er der fornyet fokus på det elektromagnetiske arbejdsmiljø – men det har ofte været opfattet som besværligt, dyrt og tidskrævende at måle. Men med Fieldsense 2.0 er montørerne sikre.

Tidligere artikelNy friskole i Ørum bygges i moduler
Næste artikelNy ledelse og strategi hos Rødbo Dør- og Vinduesfabrik