Foto: Dansk Standard // Anne Holm Sjøberg

To nye standarder for Building Information Modelling (BIM) er nu udkommet i dansk version. Standarderne skal være med til at gøre samarbejdet mellem byggeriets parter lettere, uanset om der er tale om en stor entreprenør eller SMV-underleverandør. 

Data er stadig rigtig vigtigt i byggeriet – både i byggefasen såvel som selve driftsfasen. De to standarder for BIM, DS/EN ISO 19650, sætter fokus på digital udveksling af information og samarbejde mellem parterne i byggeriet. 

“Standarderne for BIM handler ikke bare om en digital model, det er en fælles digital samarbejdsmodel på tværs af hele byggeriet, som alle parter i byggeriet bør arbejde efter”, siger Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard. 

Gør dig klar til fremtidens digitale byggeri 
Ifølge Anne Holm Sjøberg, så bliver de nye BIM-standarder et væsentligt konkurrenceparameter i fremtiden. De udgør et fælles europæisk sprog, som det næsten ikke er muligt at komme udenom.  

“Standarderne bliver en fælles referenceramme i hele den europæiske bygge- og anlægsbranche og de kommer til at præge digitalisering af byggeriet i hele Europa”, siger Anne Holm Sjøberg og fortsætter: 

“Vi ser ind i en fremtid, hvor flere europæiske bygge- og anlægsvirksomheder og flere europæiske udbud stiller krav til, at man arbejder efter disse BIM-standarder. I England har man arbejdet med forløberne (PAS) til disse standarder i flere år. Derfor er mit råd til bygge- og anlægsbranchen: Begynd at sætte jer ind i standarderne, så I er klar til at deltage i fremtidens digitale byggeri. “ 

Der er derfor god grund til at sætte sig godt ind i standarderne. Det er Peter Bo Olsen, teknisk direktør i MT Højgaard A/S helt enig i: 

“Flere elementer i standarderne styrker den gode praksis for informationsudveksling mellem parterne. Det har allerede i dag bidraget til en effektiv digital aflevering til bygherres driftsorganisation”, siger Peter Bo Olsen og fortsætter: 
“Informationshåndteringen på projekter i henhold til 19650-standarderne kan ses som en naturlig konkretisering af roller og ansvar for informationsudvekslingen på projekter, ikke mindst ansvaret for kvalitetssikringen af informationsleverancerne i projektforløbet.” 

Ifølge Peter Bo Olsen er standardernemed til at styrke samarbejdet mellem byggeriets parter. “De danske IKT- og aftaleparadigmer for det digitale samarbejde på bygge- og anlægsprojekter kan i dag ses i sammenhæng med de nye danske udgaver af 19650-standarderne, og det bliver en klar styrkelse af vores fælles praksis,”

Et samarbejdsværktøj 
Standarderne er et fælles redskab til at organisere samarbejdet på tværs af værdikæden og for at sikre at håndteringen af dataudveksling i hele byggeriet sker korrekt. Der lægges op til en ny samarbejdsmodel, som præciserer, hvem der skal levere, og hvem der har ansvar for hvilke data undervejs. Samtidigt er de med til at sikre at de arbejder efter et fælles sprog, med fælles begreber, der kan styrke det digitale samarbejde.  

“Der er i dag nogle udfordringer i byggeriet i forhold til, hvem der har ansvaret for at levere hvilke data. Standarderne lægger som noget nyt op til, at hver eneste part i byggeriet skal forholde sig til, hvilke data der efterspørges, og hvordan de skal leveres. Det handler således også om at gøre data tilgængelige for alle parter i byggeriet – både længere nede i værdikæden og højere oppe”, siger Anne Holm Sjøberg. 

Et muligt redskab til den grønne omstilling 
BIM-standarderne er et væsentligt redskab til at styrke bæredygtigt byggeri. 
“Grundlaget for at kunne styrke den grønne omstilling er, at byggeriet bliver digitaliseret og datadrevet Standarderne hjælper os med at tilvejebringe data med henblik på at styrke den grønne omstilling. Hvad er energiforbruget, CO2-aftrykket osv. Det er vigtigt, at vi har data, så vi løbende kan optimere, også i driftsfasen, så vi kan fremme en grønnere retning”, slutter Anne Holm Sjøberg. 

Tidligere artikelDansk møbelvirksomhed vinder international designpris
Næste artikelFor tredje år i træk er der færre klagesager i Byggeriets Ankenævn