Foto: Unsplash.com

Sidste år modtog Byggeriets Ankenævn 693 klagesager, hvilket er et fald på 48 sager i forhold til 2018, og samtidig det laveste antal i tre år. Som tidligere er det klager over tømrerarbejde, der topper listen, og det er især i hovedstadsområdet hvor boligejere klager over håndværksarbejder.

Byggeriets Ankenævn behandler klager fra private boligejere over arbejde udført af blandt andet tømrere, murere, køkkenmontører, anlægsgartnere og gulvmontører. De seneste år er antallet af sager faldet, og ikke overraskende handlede 38 procent af klagesagerne om træarbejde, mens murerarbejde fyldte 25 procent og køkkener 14 procent.

– Det glæder os, at antallet af sager er faldet med seks procent fra 2018 til 2019. Og selv om man skal være forsigtig med at tolke på udviklingen et enkelt år, så kan faldet være et udtryk for, at byggeboomet nu er toppet, og at stigningen i byggeriets omsætning og vækst flader ud, siger sekretariatschef i Byggeriets Ankenævn Louise Larsen.

Københavnerne klager mest
De fleste sager kommer fra boligejere i Region Hovedstaden, som sidste år stod for 46 procent af klagerne, mens nordjyderne ligger klart i bund med seks procent af klagerne. Syddanmark tegner sig for 19 procent, Midtjylland for 16 procent og Sjælland for 13 procent af klagerne. Dette er en fordeling, der ikke kommer bag på Byggeriets Ankenævn.

– Den geografiske fordeling er stort set den samme som i årene før og afspejler til en vis grad den procentvise fordeling af boliger. Men en forklaring på, at hovedstaden topper, kan også være, at boligejerne her har flere penge mellem hænderne og derfor får lavet mere arbejde på deres boliger, end det er tilfældet i resten af landet, siger Louise Larsen.

36 procent af klagerne får medhold
For at en forbruger kan få behandlet en sag ved Byggeriets Ankenævn, skal flere kriterier være opfyldt, og mere end halvdelen af de sager, nævnet afsluttede sidste år, blev da også enten afvist eller henlagt. Mens klagerne fik i 36 procent af de afsluttede sager fik helt eller delvist medhold.

– Når en sag bliver afvist, kan det for eksempel skyldes, at klageren er en forening og ikke en privat forbruger. Og vi må også i flere sager konstatere, at den aftale, forbrugeren har lavet med virksomheden, er så dårligt dokumenteret, at nævnet ikke kan behandle sagen. De tvister må afgøres ved domstolene, siger sekretariatschef Louise Larsen, Byggeriets Ankenævn.

Tidligere artikelPå forkant med digitalt samarbejde i byggeriet 
Næste artikelNy gravemaskine kørt direkte på lossepladsen