Foto: Outrup Vinduer & Døre

Arbejdsulykker udfordrer mange virksomheder. Derfor arbejder flere målrettet for at reducere antallet. Indsatser hos Outrup Vinduer & Døre har reduceret antallet af arbejdsskader med 53 procent i 2019. 

Hvert år indberettes 42.000 arbejdsulykker landet over, ifølge Arbejdstilsynet. Virksomheder inden for byggeri og industri er især i risiko, da der dagligt arbejdes med store maskiner, tunge løft og andet værktøj. 

Derfor har vinduesproducenten Outrup Vinduer & Døre længe haft fokus på arbejdsmiljø og arbejdsskader. De seneste år har virksomheden øget indsatsen markant med nogle nye initiativer. De skal bidrage til at reducere antallet af arbejdsskader yderligere og således skabe et bedre miljø for virksomhedens medarbejdere.

“Arbejdsulykker har altid haft stor bevågenhed i vores virksomhed dels fordi, det har stor indflydelse på medarbejdernes trivsel og dels fordi, skader skaber fravær og ustabilitet i en virksomhed. Men det seneste år har vi skærpet fokus omkring emnet og blandt andet haft det øverst på dagsordenen hver gang, vi har haft møder i arbejdsmiljøudvalget såvel som i ledergruppen, og når hele virksomheden samles til informationsmøder,” forklarer direktør i Outrup Vinduer & Døre, Henrik Nyby, og fortsætter: 

“Det er endt ud i nogle helt konkrete indsatser, hvor vi har skruet på alle tænkelige knapper. Og på baggrund af det er vi faktisk det seneste år lykkedes med at reducere antallet af arbejdsskader i virksomheden med godt 53 procent.” 

Outrups medarbejdere er begyndt at registrere såkaldte nærvedulykker. Her udfylder medarbejderne et stykke papir med en beskrivelse af hændelsen, som potentielt kunne være endt ud i en skade. 

“Det har givet os et markant bedre indblik i, hvilke forbedringspotentialer der er i produktionen. Når medarbejderne indberetter nærvedulykker på skrift, kan vi nemlig hurtigt danne os et billede af, om der er nogle gengangere, som er oplagte at handle på. Og det har gjort, at vi på flere områder har ændret nogle af vores arbejdsgange for at undgå en potentiel skade,” forklarer Henrik Nyby. 

Det har blandt andet vist sig, at gulvet i Outrups maleri ofte var glat på grund af støv fra malerprocessen. Derfor blev der investeret i en ny gulvvaskemaskine og oprettet en turnusordning hos de ansatte for at sikre, at gulvet løbende bliver vasket og således ikke bliver glat. 

“På samme måde har vi det seneste år foretaget andre lignende, nye tiltag, der skal hjælpe os med at forebygge arbejdsskader. Det gælder også, når vi investerer i nyt udstyr til produktionen. Her får maskinerne en grundig sikkerhedsgennemgang, hvor vi vurderer, om der er områder ved maskinerne, der kan blive endnu mere sikkerhedsmæssig ansvarlige, og det er af og til endt ud i, at producenten må lave tilpasninger på maskinen, inden vores medarbejdere tager den i brug,” slutter Henrik Nyby. 

Outrup Vinduer & Døre har også netop sendt de første 18 medarbejdere på et leankursus for at skærpe fokus på arbejdsmiljø og arbejdsskader.

Tidligere artikelSikkerheden når nye højder hos Ajos
Næste artikelNy app forbedrer bestilling og kundeservice for danske håndværkere