Foto: Chunxiao Gong, Københavns Universitet // Emil Thybring fra IGN fra Københavns Universitet og Maria Fredriksson fra Lunds Universitet

Emil Thybring fra IGN og Maria Fredriksson fra Lunds Universitet vil undersøge et mere miljøvenligt alternativ til trykimprægneret og tropisk træ. 

Træ som byggemateriale er langtidsholdbart, når det er tørt, men i et fugtigt miljø bliver træ til et levested for rådsvampe, som fortærer træets celler.

For at træ skal holde i lang tid udendørs i fugtigt vejr behandles træprodukter på forskellige måder, hvor den mest almindelige behandling er trykimprægnering. 

“I de senere år er flere og flere kemiske stoffer til trykimprægnering blevet forbudt eller deres brug er begrænset af hensyn til miljøet og menneskers sundhed. Derfor er der brug for alternativer som også beskytter træet i meget fugtige miljøer,” siger Maria Fredriksson, forsker i bygningsmaterialer ved Lunds Universitet.

Mange tropiske træarter er af natur modstandsdygtige over for angreb af rådsvampe, men tropisk træ hentes ikke altid fra bæredygtigt skovbrug og er mere udfordrende geografisk med transport, og derfor søges et alternativ. 

Sammen med Emil Thybring, forsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, har Maria Fredriksson et håb om at kunne hjælpe med at løse udfordringen. I et nystartet forskningsprojekt undersøger de alternative og miljøvenlige metoder til at beskytte træet mod rådsvampe. 

De undersøger de alternative, miljøvenlige metoder til at beskytte træet mod rådsvampe. Træ behandlet med disse metoder kaldes for ”modificeret træ”, og der findes allerede flere typer modificeret træ på markedet, men det har endnu ikke fået større kommerciel succes grundet dyre priser. 

Kombination af instrumenter og teknikker
De to forskere har adgang til en kombination af instrumenter og teknikker, som ikke findes andre steder. Derfor kan de undersøge træet på nano- og mikroskala og se, hvor fugten er i både ubehandlet og modificeret træ i fugtigt miljø.

“Vi ved at vand spiller en nøglerolle i nedbrydningen af træ. Men vi ved ikke helt på hvilken måde. Derfor vil vi undersøge, hvordan vand og træ interagerer. Den viden vi dermed opnår vil forbedre muligheden for optimere kendte teknologier til at modificere træ. Derudover vil det på sigt kunne lede til bedre og billigere træprodukter til brug i fugtigt miljø”, siger Maria Fredriksson.

Acetylering er en af de behandlingsmetoder, som Maria Fredriksson og Emil Thybring vil undersøge nærmere. Acetylering er en kendt teknik, hvor varm eddikesyre presses ind i træet, som skaber en kemisk reaktion. På den måde kan træet ikke suge så meget fugt, og det behandlede træ får således en meget lang holdbarhed selv i meget fugtige miljøer. Acetylering er tilgængelig på markedet, men dyr. 

“Derudover anvender man nåletræ fra New Zealand til at producere acetyleret træ, fordi det er nemmere at behandle end nordiske træarter. Men vi ser dog helst at teknikken kan anvendes på nordiske træarter, så vi kan undgå at transportere træ halvvejs rundt om Jorden for at behandle det”,  fortæller Emil Thybring.

Ifølge Emil Thybring er acetyleret træ er et godt materiale at undersøge for at forstå, hvordan modificering kan give træ en lang holdbarhed.

“Kemisk er acetylering en meget simpel proces, som vi ved af erfaring giver en rigtig god holdbarhed. Så resultatet af vores forskning behøver ikke nødvendigvis at føre til en forbedret acetyleringsproces, men snarere en helt grundlæggende forståelse af, hvilke egenskaber ved træet, der giver en lang holdbarhed”.  

Projektet vil også undersøge træ behandlet ved høj temperatur, også kaldet varmebehandlet træ. Denne teknik giver også en lang holdbarhed, men gør samtidig træet sprødere. Derfor anvendes varmebehandlet træ kun til facader og andre bygningsdele, der ikke skal bære store laster.

Projektet forventes at vare tre år, og til den tid er forskerne forhåbentlig fået mere viden om, hvordan man kan stoppe man angreb af rådsvampe.

Forskningsprojektet er finansieret af Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak og det offentlige, svenske forskningsprogram Formas, og foregår i samarbejde med den danske virksomhed Wood Treatment Technology.

Fakta

  • 6,5 millioner kubikmeter trykimprægneret træ produceres hvert år i EU, mens der importeres 1,3 millioner kubikmeter tropisk træ
  • 0,8 millioner kubikmeter modificeret træ produceres hvert år i EU, hvordan varmebehandlet træ udgør langt størstedelen. Varmebehandlet er 2-4 gange dyrere end trykimprægneret træ, mens acetyleret træ er cirka 8 gange så dyrt
  • Byggebranchen står i EU for omkring 40 pct. af samfundets CO2-udledninger, hvoraf en tredjedel kommer fra produktion af bygningsmaterialer

Tidligere artikelTræ bør fremover spille en større rolle i byggeriet
Næste artikelEffektiv brandsikring med nyt gardin fra Door System