Foto: Unsplash.com

Byggeriet af nye erhvervsejendomme går ifølge en ny analyse fra Dansk Byggeri en usikker fremtid i møde. Analysen viser at en større andel af Danmarks kontorer og butiksejendomme står tomme, hvilket betyder en afmatning i byggerier af nye erhvervsejendomme i 2020.

I 2019 har godt 6% af landets butikker stået tomme, og vi skal helt tilbage til 2015 for at finde et lignende niveau. Det samme gør sig gældende med kontorejendommene, hvor omkring 7,6 procent står tomme i dag. Det er samme niveau som for to år siden. Analysen viser også at udbuddet af både kontor-, detail- og lager- og produktionslokaler i fjerde kvartal er steget på en gang, hvilket er første gang i de seneste 8 år.

“En høj andel af tomme erhvervslokaler kan være udtryk for, at der er et overudbud, som isoleret set vil hæmme nybyggeriet. En del af forklaringen kan være, at lokalerne ikke er tidssvarende, eller at de ligger steder, hvor der ikke er efterspørgsel efter dem”, siger økonomisk konsulent Sebastian Kaldahl, Dansk Byggeri.

Det kan være nødvendigt at investere i nye erhvervsbygninger, hvis efterspørgslen og produktionen i en given virksomhed stiger. Men med udsigter for dansk økonomi som ikke er så lyse, som de tidligere har været, kan det være meget dyrt at bygge nyt.

“Når dansk økonomi og eksporten går en mere usikker fremtid i møde, vurderer vi, at virksomhederne vil være tilbageholdende med at bygge og i stedet søge hen mod de eksisterende erhvervslokaler”, siger Sebastian Kaldahl.

Typer af erhvervslokaler viser et mudret billede
Der tegner sig et mudret billede for erhvervsbyggeriet, hvis man ser på de typer af erhvervslokaler der findes. Inden for detailhandlen er andelen af tomme lokaler eksempelvis  høj, hvilket den har været de seneste 8 år.

“De mange tomme butikker skyldes, at detailomsætningen har haft det svært under det nuværende økonomiske opsving, hvor forbrugsfesten ikke har været så stor som under de seneste opsving. Samtidig er en del af handelen rykket over på internettet, og det får virksomhederne til at efterspørge færre butikslokaler men til gengæld flere lagerlokaler”, siger Sebastian Kaldahl.

Fremgang i hotelbyggerier
En branche som derimod er i vækst er hotelbranchen, hvor kapacitetsudnyttelsen lige nu er høj, og byggeaktiviteten dermed har været godt i gang de seneste 2 år.
“Vi ser et boom i byggeriet af hotelværelser i de her år, hvor flere nye hoteller blomster op. Hotellerne har haft svært ved at imødekomme den stigende efterspørgsel. Derfor er det positivt, at der bliver sat ind på den front”, siger økonomisk konsulent Sebastian Kaldahl, Dansk Byggeri.

Tidligere artikelAlument ser tilbage på et vækstende 2019 og ser frem til et travlt 2020
Næste artikelAarsleffs omsætning steget med 11,1% ifølge årsrapport