Foto: Per Aarsleff Holdings A/S // Aarsleff AR 2018-19

Aarsleffs koncernomsætning er steget 11,1% fra 12.108 mio. kr. til 13.453 mio. kr. i 2018-2019, og de forventer fortsat vækst i det kommende regnskabsår.  

Årets resultat
Koncernomsætningen steg med 11,1 % til 13.453 mio. (2017/18: 12.108 mio.)
Koncernen opnåede et samlet EBIT på 503 mio. (2017/18: 475 mio.)
Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 303 mio. (2017/18: 315 mio.)
Rørteknik bidrager med et EBIT på 94 mio. (2017/18: 85 mio.)
Fundering bidrager med et EBIT på 106 mio. (2017/18: 75 mio.)
Pengestrømme fra driftsaktiviteter fratrukket investeringsaktiviteter (eksklusive investeringer i værdipapirer) udgør en positiv likviditetsvirkning på 497 mio.
Rentebærende nettoindestående udgør 399 mio. pr. 30/9 2019
Resultat pr. aktie udgør 17,76 kr.
Bestyrelsen indstiller, at udbyttet fastsættes til 5,50 kr. pr. aktie a nominelt 2 kr. svarende til en udbetaling på 111 mio.

Koncernresultatet for regnskabsåret 2018/19 er et EBIT på 503 mio. mod 475 mio. året før. Resultatforventningen var et EBIT på 530 mio. ved regnskabsårets begyndelse og blev nedjusteret til et EBIT på 460 mio. i januar 2019 som følge af en tabt voldgiftssag. Efter andet kvartal af regnskabsåret blev årets resultat opjusteret til et EBIT på 480 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2019/2020
For det kommende regnskabsår forventer Aarsleff et EBIT omkring 560 mio. og et omsætningsniveau ca. 1% højere end forrige. Investeringerne i materielle aktiver forventes at være ca. 400 mio. mod 378 mio. sidste regnskabår.

Finansiel kalender 2019/20

  • 30.01.2020 Ordinær generalforsamling afholdes på selskabets kontor Hasselager Allé 5, 8260 Viby J kl. 15:00
  • 04.02.2020 Udbetaling af udbytte for regnskabsåret 2018/19
  • 26.02.2020 Delårsrapport for perioden 1/10-31/12 2019
  • 27.05.2020 Delårsrapport for perioden 1/10 2019-31/3 2020
  • 25.08.2020 Delårsrapport for perioden 1/10 2019-30/6 2020
  • 21.12.2020 Årsrapport for regnskabsåret 2019/20
Tidligere artikelNybyggeriet kan bremses af tomme erhvervslokaler
Næste artikelDen globale kapitalforvalter indgår samarbejde med DEAS