Foto: Michael Ulf Bech // En ny rapport fra SBi, AAU viser, at klimapåvirkningen varierer med op til 260%, når vi ser på materialevalg. 

Byggeriet bidrager globalt med ca. 39% af de samlede klimapåvirkninger. Omkring 11% af de globale emissioner kommer fra forbrug af materialer til nybyggeri og renovering af allerede stående byggeri.

Den nye rapport fra SBi, AAU viser så fint, at klimapåvirkningen varierer med helt op til 260%, hvis vi kigger på materialevalg. Dette vil således sige, at der kan bygges 2,5 enfamilieshuse, der har samme CO2-aftryk som 1 – hvis vi er opmærksomme på valg af materialer.

Skrevet i den nye forskningsrapport fra Statens Byggeforskningsinstitut Klimapåvirkning fra 60 bygninger –  der muliggør udformninger af referenceværdier til LCA for bygninger – udvikles der altså livscyklusvurderinger på det største antal bygningscases hidtil indsamlet i Danmark. Rapporten giver altså en indikation og indsigt i det nuværende niveau af bygningers klimaaftryk.

– Rapporten sætter fokus på ny viden om klimapåvirkning fra byggeprocesser og materialer i byggeriers levetid. Vi har beregnet, at der er en forskel på op til 260 procent på et nybygget enfamilieshus afhængigt af materialevalget, siger seniorforsker på BUILD Harpa Birgisdottir.

Med udgangspunkt i de 60 cases er det dermed muligt at fortsætte arbejdet med referenceværdier for bygningers klimapåvirkning. Dette kan benyttes som pejlemærker for fremtidige C02-udslip byggebranchen. Analysen, af de 60 bygningscases´ klimapåvirkning, har både en kort og lang levetidsbetragtning for at udvide det samlede perspektiv.

– klimapåvirkningen varierer over 2,2 gange, når vi ser på drift og materialer samlet i de 60 bygningscases over en 50-års betragtningsperiode, og den varierer op til 3 gange, når vi ser på indlejrede klimapåvirkninger (materialerne). Rapporten giver et vigtigt øjebliksbillede af byggeriers samlede klimabelastning, og hvilke dele af de konkrete byggerier, der får beregningerne til at svinge op eller ned i forhold til CO2-udslip, siger seniorforsker på BUILD Harpa Birgisdottir.

Tidligere artikelNye digitale værktøjer skal hjælpe travle tømrere
Næste artikelDansk Byggeri vil have åbnet dørene til landets genbrugspladser