Foto: Reginaldo Sales Metroselskabet // Nørrebros Runddel

Da Cityringen blev indviet i efteråret 2019, markerede det ikke kun afslutningen på det største anlægsprojekt i Danmark i flere hundrede år, men også et af de mest krævende og komplekse byggerier nogensinde.  I perioden fra 2011 til 2019 er det virksomheden Unicon som har leveret mere end 600.000 kubikmeter højkvalitetsbeton fordelt ud på mere end 70.000 transporter til de i alt 22 byggepladser, der alle var aktive samtidigt i centrale dele af København og Frederiksberg.

Som Danmarks største producent og leverandør af færdigblandet beton har virksomheden Unicon stået for leveringen af beton til Cityringen. Et markant infrastrukturprojekt, som tilmed er det største anlægsprojekt i Danmark, siden Christian 4. påbegyndte et stort vold-byggeri i slutningen af 1500-tallet. 

I alt blev mere end 600.000 kubikmeter specialudviklede betoner brugt i perioden 2011 til 2019. Alle blev leveret til de i alt 22 aktive byggepladser rundt omkring i hovedstaden. Til sammenligning med andre lignende projekter blev der leveret omkring 259.000 kubikmeter beton til Østbroen på Storebælt, mens Vestbroen består af 540.000 kubikmeter beton. Der er dermed tale om et enormt projekt, som derfor også har holdt projektleder Mogens Bygballe fra Unicon fuldtidsbeskæftiget de sidste seks år:

Det har været fantastisk at kunne give københavnerne deres by tilbage og samtidig efterlade et så stort og gennemtænkt produkt som Cityringen, der kommer mange hundredetusinde rejsende til gavn hver eneste dag. Det er en rar tanke oven på mange års arbejde med gode samarbejdspartnere”, udtaler han.

Mogens Bygballes arbejde med projektet bestod hovedsageligt i at skaffe pålidelige prognoser og beregninger for volumener, samt detailplanlægning af logistikken før kritiske støbninger rundt omkring på de 22 byggepladser. Ud af de 22 byggepladser var 17 underjordiske stationer og 5 skakte forbundet af 2 tunnelrør á 15,5 km. En opgave, som endte med mere end 70.000 læs beton samt mange og til tider uforudsigelige logistiske udfordringer:

“Projektet er uden sidestykke i forhold til størrelse og kompleksitet. I modsætning til de oprindelige metrostrækninger er der udelukkende tale om et underjordisk netværk af 17 stationer, hvor byggeriet var fordelt ud på hele 22 aktive byggepladser rundt omkring i Danmarks travle hovedstad. Byggepladserne forandrede sig tilmed fra uge til uge, og det stillede derfor store krav til det tætte samarbejde mellem os og pladscheferne fra CMT (Copenhagen Metro Team)”, forklarer Mogens Bygballe og fortsætter:

“Der var mange logistiske udfordringer undervejs, og vi har også måttet trække på adskillige Unicon-chauffører og betonpumpeførere fra hele landet til at distribuere de mange læs beton. I samarbejde med CMT har det nemlig altid været målet at klare de enkelte opgaver hurtigt og effektivt – både til gavn for byggeprocessen og de mange naboer til byggepladserne. Herudover har vores betonfabrikker i hovedstadsområdet og på Sjælland været travlt beskæftiget siden byggepladserne blev etableret i 2011, og vi har derfor for alvor fået testet vores store produktions- og leveringskapacitet de seneste år.”

I byggeriet af Cityringen er der brugt særlige højkvalitetsbetoner, som er speiel udviklet og testet af Unicon i samarbejde med entreprenøren og bygherren. on sammenlignet med almindelige byggerier over jorden.

Tidligere artikelTo erfarne profiler inden for byggeri etablerer ny virksomhed i Aarhus
Næste artikelSkærpet regler for brandløsninger