Foto: Arkitema Architects // Den kommende Trondheim Sentralstasjon 

Arkitema Architect er netop kåret som vinderen af arkitektkonkurrencen om at designe den nye Trondhjem Station. Den kommende stationsbygning har en central placering i byen og kommer til at byde på meget mere end blot en station for de rejsende. Målet er, at den skal blive en mødeplads for alle beboere i Trondheim, som er Norges tredjestørste by. Designet er udført med henblik på af FN’s verdensmål.                

Arkitektkonkurrencen er udskrevet af Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), hvor vinderforslaget blev præsenteret under navnet ”Kurven”. Trondhjem Station bliver den første bygning i en større plan om at binde centrum af byen sammen med havnen. Arkitema Architects skal i samarbejde med det lokale arkitektfirma PKA gå videre med deres forslag til det kommende stationscenter, som bliver i tæt samarbejde med Bane NOR Eiendom som bygherren.

Trondhjem Station blev designet med ønsket om at skabe et multimodalt transportknudepunkt, som kunne styrke byens identitet og samtidig blive en attraktive oplevelse for Trondhjems indbyggere og gæster. Samtidig skal den nye station blive et forbillede for klimavenlig byudvikling og grøn mobilitet i Norge. Bygningen kommer desuden også til at indeholde en stor kontorbygning, som skal huse arbejdspladser for hundredevis af arbejdspladser.

”Vi er meget glade for at være blevet udpeget som vindere af konkurrencen og vi ser frem til et godt samarbejde med Bane NOR Eiendom. Vi er meget tilfredse med vores designforslag, og jeg er sikker på, at det kommer til at bidrage til, at Trondhjem centrum bliver endnu mere attraktiv for indbyggere, turister og dem der er på gennemrejse. Den nye terminalbygning vil blive en integreret del af kommunens gode og ambitiøse fremtidsplaner for hele området ned mod havnen, hvor vi lægger de fysiske rammer for en bæredygtig bygning for den kollektive trafik. Her samles flere forskellige ydelser, og vi har lagt en nøje plan, der sikrer en velfungerende logistik for alle passagerer, både dem der kommer med tog, og dem der kommer med bus, båd, cykel og bil,” fortæller Thomas Grave-Larsen, forretningsområdechef i Arkitema Architects. 

Bæredygtig træbygning
“Træbyen Trondhjem” er den vision for byen, der har tilføjet inspirationen til at tegne den nye Trondhjem Station med en bærende konstruktion i træ. Træ er med til at give et lavt CO2-aftryk, og vil brugen af træ opretholde byens identitet og tilføjere æstetiske kvaliteter. Bygningen bliver et nyt vartegn, både arkitektonisk og klimapolitisk.

”Vi har været i tæt samarbejde med de lokale arkitekter fra PKA, der har sikret, at projektet har en solid lokal forankring. Vores arkitektoniske tilgang til opgaven har været at skabe et nyt og samlende byrum for Trondhjem – en norske ”storstue”, der tilfører byen en række nye og uformelle mødesteder og rum. Projektet forstærker med sin kurvede og aftrappende facade, koblingen mellem byen og havnen og accenturere oplevelsen af de ikoniske gamle træhuse ved Nidelven, når man ankommer til byen fra vandsiden via Sjøgangen,” fortæller Arkitekt MAA og Partner, Thomas Birkkjær fra Arkitema Architects’ konkurrenceafdeling i Danmark. 

En større udfordring ved den kommende byggeproces bliver, at centret skal bygges hen over togskinnerne, hvor det skal gøres uden at togdriften påvirkes. Derfor vil nogle af bygningsdelene, som strækker sig hen over skinnerne, blive opført i moduler, der vil kunne monteres hurtigt. I designet af den nye station er der værd at lægge mærke til de helt specielle facader, som giver solafskærmning til hele bygningen, og vil blive præfabrikeret i moduler for at lette monteringsarbejdet.

Bygherren, Bane NOR Eiendom, ser man frem til den nye station og glæder sig til samarbejdet med Arkitema Architects og PKA Arkitekter, samt de øvrige rådgivere. Projektchef i Bane NOR Eiendom, Arne Hognestad, udtaler følgende om projektet:

”Den gamle stationsbygning, Trondhjem S, har for lille kapacitet til at kunne håndtere en stadig stigende trafikstrøm, og tilgangen til perronerne er ikke optimal. Vinderforslaget har en rigtig god passagerhåndtering, gode adgangsforhold og effektive service- og erhvervsarealer. Det arkitektoniske udtryk tilpasser sig omgivelserne langs kanalen på en god måde, og gør at terminalen vil fremstå synlig og selvstændig. Vi har en stærk tro på, at vi med dette udgangspunk kan udvikle et velfungerende knudepunkt og få flere til at rejse med den kollektive trafik” 

Bygningen bliver BREEAM NOR-certificeret, og designet er udført med henblik på af FN’s verdensmål.               

Tidligere artikelGoldman Sachs og Gefion Group indgår partnerskab om udvikling af nyt byområde
Næste artikelDe fleste beboere i udsatte boligområder føler sig trygge