Foto: Pexels.com

I udsatte boligområder føler 7 ud af 10 beboere sig trygge, og overraskende nok er 4 ud af 10 så tilfredse med området, at de ikke vil flytte. Dette viser en ny stor undersøgelse om tryghed og trivsel i udsatte boligområder foretaget af VIVE for Landsbyggefonden.

Det er første gang at der i Danmark bliver undersøgt hvordan beboerne i udsatte boligområder oplever tryghed og trivsel i så stor en skala som denne undersøgelse. I alt deltog 10.473 personer fra udsatte boligområder i undersøgelsen, som VIVE har udarbejdet for Landsbyggefonden.

Resultatet af undersøgelsen illustrerer at hele 7 ud af 10 beboere i udsatte boligområder føler sig trygge i deres omgivelser. Dette tal er dog lavere end den gennemsnitlige befolkning, hvor 90% af beboere føler sig trygge.

”Selvom trygheden ikke er helt så høj som i resten af befolkningen, så er der tale om en generel høj grad af tryghed og trivsel – og det gælder endda også i de områder, der står på ghettolisterne,” siger chefanalytiker Gunvor Christensen, VIVE.

Hun mener at det var forventeligt, at graden af tryghed ikke er helt på niveau med gennemsnittet i befolkningen. Dette er også grunden til, at de udsatte boligområder fortsat har en boligsocial indsats, som forsøger at øge trygheden og trivslen ved blandt andet uddannelse, beskæftigelse og kriminalitetsforebyggelse.

Forskellig opfattelse af tryghed og trivsel
Tryghed og trivsel opleves forskelligt fra beboer til beboer afhængigt af hvor de befinder sig i deres liv. ”Forskellene i tryghed og trivsel i de udsatte boligområder afhænger i høj grad af, at beboerne er forskellige, mens boligområdet kun i mindre grad kan forklare forskellen. Om vi føler os trygge eller ej, er bestemt af den bagage, som vi hver især har med os, og formentlig også bestemt af, hvordan vi reagerer på, hvad vi har oplevet og set,” vurderer Gunvor Christensen.

Undersøgelsen peger dermed på vigtigheden af, at det boligsociale trygheds- og trivselsarbejde har fokus på beboerne. Tryghed og trivsel er nemlig et sammensat fænomen, der forbindes med tillid, livskvalitet og social sammenhængskraft. Undersøgelsen viser dermed, at bare fordi man lægger en indsats i at øge tilliden, så kan man ikke nødvendigvis forvente, at man samtidig får gjort op med udfordringerne med den sociale sammenhængskraft. Den indebærer blandt andet, at beboerne stoler på hinanden og er villige til at hjælpe hinanden som naboer.

”Man skal ikke regne med, at man kan få løst to problemer med en indsats, når det gælder arbejdet med tryghed og trivsel. Derfor må man som det allerførste sætte sig ned og se grundigt på, hvad der udløser den aktuelle utryghed og manglende trivsel, og hvem der bliver berørt – og herudfra kan man så finde den bedste indsats til at løse problemet,” forklarer Gunvor Christensen.

Om undersøgelsen
På baggrund af en boligaftale indgået i 2014 mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har Landsbyggefonden uddelt cirka 870 millioner kroner til de udsatte boligområder i perioden 2015-18. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, har stået for evalueringen af denne indsats, som er blevet sat i gang af midlerne fra Landsbyggefonden. Evalueringen er opdelt i forskellige temaer, hvor denne rapport omhandler tryghed og trivsel i udsatte boligområder i Danmark.

     

Tidligere artikelNy bæredygtig station i Trondhjem
Næste artikelEU kalder på en ny renoveringsbølge. Danmark sakker bagud