Foto: Pexels.com

I forslaget til den store klima- og miljøaftale, EU Green Deal, efterlyser EU en ny renoveringsbølge af boliger og bygninger som blev præsenteret onsdag af EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen. Men Danmark sakker agterud og derfor kalder Dansk Byggeri på politisk handling.

Danmark står endnu en gang som en af de slemme drenge i EU-klassen, når det kommer til at spare på energien, trods det at regeringen bryster sig af, at Danmark er klima-frontløber i EU.

Med EU Green Deal er energirenoveringer igen øverst på dagsordenen i EU. Kommissionen taler om, at det er nødvendigt med en ”renoveringsbølge af offentlige og private bygninger”. Men selv om Kommissionen også i sommer kritiserede Danmark i skarpe vendinger for at gøre for lidt på området, har vi endnu ikke energirenoveret nok til at leve op til EU’s krav, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Klimarådet har senest konstateret, at Danmark med de nuværende tiltag fortsat ikke kommer til at leve op til kravene.

Både Klimarådet og EU har sagt at Danmark er bagud, så det er absolut nødvendigt, at Danmark kommer ind i klimakampen og får energirenoveret de danske bygninger. Til foråret skal regeringen lave en klimahandlingsplan, og hvis vi vil være en troværdig grøn førernation i EU, skal energirenoveringen prioriteres højere, siger Michael H. Nielsen.

Cirkulært marked for genbrugsmaterialer

Med EU’s Green Deal er der planlagt en ny handlingsplan for ressourcetunge sektorer som bl.a. bygge- og anlægsbranchen.

– Det er helt afgørende for en reel cirkulær omstilling, at vi får skabt et indre marked for genbrugte og genanvendte byggematerialer. EU skal sætte normer for kvaliteten af genbrugte byggematerialer, så man ved, at man kan stole på kvaliteten, når man køber brugt. Uden fælles regler er det svært at få etableret et marked for genbrugte materialer. Det kræver fælles standarder, hvis vi skal blive bedre til at genbruge i EU, siger Michael H. Nielsen.

Det er stadig for uambitiøst med et mål om CO2-reduktion

EU-Kommissionen foreslår at EU-landene skal bringe udledningen af klimagasser ned med 55 procent i 2030, hvilket Dansk Byggeri mener er for uambitiøs. Der er tale om en beskeden stigning på fem procentpoint i forhold til tidligere, hvilket stadig er langt fra Danmarks mål om en 70 procent reduktion.

Når ambitionen fortsat er, at EU skal være klimaneutral i 2050, er et delmål i 2030 på 55 procent for uambitiøst. I Dansk Byggeri ønsker vi, at EU bliver mere ambitiøse på kort sigt, så det rent faktisk bliver realistisk at levere et klimaneutralt EU i 2050, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

I første halvdel af 2020 vil EU-Kommissionen præsentere en klimalov, som skal sikre 2050-målet.

Tidligere artikelDe fleste beboere i udsatte boligområder føler sig trygge
Næste artikelByggereglement er en dobbelt mavepuster til der virksomheder som er i vækst