Foto: NIRAS

Den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS har netop indgået en stor kontrakt med Tanzanias havnemyndigheder om at udarbejde en masterplan for den strategiske udvikling af Tanzanias havne gennem de næste 25 år.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS skal arbejde i Tanzania de næste 25 år. Som leder af et internationalt konsortium har de indgået en aftale om en stor udvidelse af Tanzanias næststørste havn Tanga og etablering af en ny olieterminal. Derudover skal de udarbejde en national masterplan for Tanzanias havne de næste 25 år.

”Aftalen giver os en enestående mulighed for at bidrage til udviklingen af Tanzanias havne. Vi vil arbejde for, at havneprojekterne bliver så bæredygtige som overhovedet muligt, samtidig med at de vil bidrage positivt til Tanzanias økonomi,” siger Carsten Heine Lund, der er direktør for Infrastruktur i NIRAS.

Udvikling og udvidelse
Der findes tre internationale havne i Tanzania, hvor Dar es Salaam er den største. Landet har oplevet stor udvikling de seneste år, og det er derfor blevet nødvendigt at udvide havnene i Mtwara i syd og i Tanga i den nordlige del af landet for at imødekomme et øget behov for international havnekapacitet i regionen.

Havneprojektet omfatter udbygningen af den eksisterende havn i Tanga, hvor NIRAS skal lede forstudier, design og konstruktion. Derudover skal der bygges en ny olieterminal i Tanga, som fungerer som knudepunkt for jernbane- og skibstrafik i det nordlige Tanzania. 

”Tanzania er fortsat afhængig af fossile brændstoffer, som er forudsætningen for at skabe langsigtet udvikling i landet. Olieterminalen i Tanga vil bidrage til at skabe vækst og hundredvis af arbejdspladser i området. Vi vil naturligvis sikre os, at opførslen af terminalen efterlever alle miljømæssige og sikkerhedsmæssige standarder,” påpeger Carsten Heine Lund.

For at føre projektet ud i livet har NIRAS dannet et konsortium bestående af ANOVA Consult fra Tanzania, hollandske MTBS og ILF fra Tyskland. Selve byggerifasen forventes at kunne starte om et år, og havneudvidelsen har en samlet varighed på omkring to og et halvt år.

Tidligere artikelStigning i antallet af nye lærlinge i el- og vvs-installationsvirksomheder
Næste artikelEntreprenøren til byggeriet af ny fakultetsbygning til Aalborg Universitet er fundet